Floridský hlavní chirurg Joseph Ladapo potvrdil detekci fragmentů DNA ve vakcínách COVID mRNA

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi zde:

11.12.2023

Bude již zřejmě stále obtížnější zatajovat dlouhodobé nežádoucí účinky mRNA genových injekcí, z nichž právě integrace kontaminnatů DNA může být nejhorší.

Jde však o problém, který se může projevit až za několik let po aplikaci injekce, takže jen málokdo bude problém s mRNA injekcí spojovat.

Floridský hlavní chirurg nyní oslovil FDA – amerického regulátora, který jako první na světě oba genové preparáty (Pfizer, Moderna) schválil, aby se ke kontaminaci fragmenty DNA vyjádřil.

Na základě schválení FDA byly přípravky urychleně schváleny i EMA  a dalšími světovými regulátory. FDA zde tedy jednoznačně nese za případné vedlejší účinky největší zodpovědnost (samozřejmě pomineme-li výrobce, kteří byli vyviněni v nevýhodných smlouvách).

Floridský hlavní chirurg Dr. Joseph A. Ladapo požaduje odpovědi od Dr. Roberta M. Califfa, komisaře amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), ohledně detekce fragmentů DNA hostitelských buněk ve vakcínách mRNA COVID-19 vyvinutých společnostmi Pfizer a Moderna.

Floridský hlavní lékař poslal 6. prosince dopis komisaři FDA Califfovi a ředitelce CDC Mandy Cohenové, v němž naléhal na větší transparentnost ohledně potenciálu integrace DNA do lidského genomu, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky.

Floridský výbor pro integritu veřejného zdraví projednal tyto otázky 14. listopadu 2023 a Ladapo vyzval FDA, aby zvážila jejich zjištění. Kromě toho Califfovi připomněl předchozí sdělení ze dne 10. května 2023, na které dosud neobdržel odpověď.

Dne 10. května zaslal Ladapo dopis Califfovi a bývalé ředitelce CDC Rochelle Walensky ohledně rizik experimentálních vakcín proti COVID-19.

dopise se píše:

Vaše pokračující rozhodnutí ignorovat mRNA vakcíny proti COVID-19 spolu s vaší snahou manipulovat veřejnost tak, aby si myslela, že jsou neškodné, vyústilo v hlubokou nedůvěru v americký systém zdravotní péče.

Počínaje operací Warp Speed, která bude možná pokračovat dodatečnou investicí ve výši 5 miliard dolarů do projektu NextGen, federální vláda neúnavně vnucuje experimentální vakcínu amerického lidu s malým nebo žádným zájmem o vážné nežádoucí důsledky.

Údaje jsou jednoznačné: Po zavedení vakcíny proti COVID-19 se počet hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) zvýšil o 1 700 %, včetně 4 400% nárůstu život ohrožujících stavů.

Nejsme první, kdo takový trend pozoruje. Odmítání tohoto výrazného nárůstu s tím, že je způsoben výhradně vykazováním trendů, je bezcitným popřením podpůrných vědeckých důkazů, které také poukazují na zvýšené riziko a špatný bezpečnostní profil.

Rovněž nevysvětluje neúměrný nárůst život ohrožujících nežádoucích účinků u mRNA vakcín ve srovnání s nežádoucími účinky všech ostatních vakcín.

V dopise zaslaném minulý týden Ladapo upozornil na potenciální kontaminanty nukleových kyselin v mRNA vakcínách COVID-19 od společností Pfizer a Moderna, zejména v kombinaci s lipidovými nanočásticemi a identifikovanou DNA promotoru/zesilovače Simian Virus 40 (SV40).

„Lipidové nanočástice jsou účinným prostředkem pro dodávání mRNA ve vakcínách proti COVID-19 do lidských buněk, a proto mohou být stejně účinným prostředkem pro dodávání kontaminantní DNA do lidských buněk.

Přítomnost DNA promotoru/enhanceru SV40 může také představovat jedinečné a zvýšené riziko integrace DNA do hostitelských buněk,“ píše se v dopise.

Pokyny FDA z roku 2007 varují před potenciálem integrace DNA ovlivnit onkogeny a způsobit chromozomální nestabilitu.

Vakcíny na bázi mRNA proti COVID-19 se systémem dodávání lipidových nanočástic údajně zvyšují riziko integrace fragmentů DNA do lidského genomu. V dopise se uvádí:

  • Integrace DNA by teoreticky mohla ovlivnit lidské onkogeny – geny, které mohou přeměnit zdravou buňku na rakovinnou.
  • Integrace DNA může vést k chromozomální nestabilitě.
  • Pokyny pro průmysl pojednávají o biodistribuci DNA vakcín a o tom, jak by taková integrace mohla ovlivnit některé části těla, včetně krve, srdce, mozku, jater, ledvin, kostní dřeně, vaječníků/varlat, plic, drenážních lymfatických uzlin, sleziny, místa aplikace a podkoží v místě vpichu.

Dopis generálního chirurga Ladapa končil trojicí relevantních otázek pro FDA:

  1. Vyhodnotili výrobci léčiv riziko integrace lidského genomu nebo mutageneze zbytkových kontaminantů DNA z mRNA vakcín proti COVID-19 spolu s dodatečným rizikem integrace DNA ze systému dodávání lipidových nanočástic a promotoru/zesilovače SV40? Požádala FDA výrobce léků o nějaké informace, aby prošetřila takové riziko?
  2. Zohledňují současné standardy FDA pro přijatelné a bezpečné množství zbytkové DNA (přítomné jako známé kontaminanty v biologických terapiích) systém dodávání lipidových nanočástic pro mRNA vakcíny COVID-19?
  3. S ohledem na potenciálně širokou biodistribuci mRNA vakcín proti COVID-19 a kontaminantů DNA mimo místo vpichu, vyhodnotili jste riziko integrace DNA v reprodukčních buňkách s ohledem na systém dodávání lipidových nanočástic?

Vzhledem k širokému používání těchto vakcín vyzval Ladapo k rychlé reakci. Požádal o písemné odpovědi do 13. prosince 2023 a uvedl, že americký lid a vědecká komunita si v této věci zaslouží transparentnost, aby byli dostatečně informováni.

zdroj

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *