Vakcína Covid zabila v Anglii od května 2022 více než 34 tisíc lidí a země za stejné období utrpěla téměř 300 tisíc úmrtí.
Úřad pro národní statistiku odhalil, že v týdnu končícím 21. října 2022 zaznamenala Anglie a Wales další rekordní týden v počtu úmrtí – ve srovnání s pětiletým průměrem zemřelo o 1 714 lidí více.

Nepočítáme-li týdny ovlivněné jubilejním svátkem na začátku června a zářijovým pohřbem zesnulé královny, znamená to, že Anglie a Wales nyní zaznamenávají značný počet nadměrných úmrtí každý týden za posledních 27 týdnů, čímž se celkový počet od týdne končícího 24. dubna zvýšil na 34 237 osob.

Vzhledem k dalším údajům ONS, které dokazují, že 94 % všech úmrtí na vakcínu Covid-19 od dubna připadá na osoby očkované třikrát/čtyřikrát, a které rovněž dokazují, že míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel je nejvyšší mezi očkovanou populací ve všech věkových skupinách, to silně naznačuje, že za to, že tolik lidí umírá, mohou vakcíny Covid-19.

Úřad pro národní statistiku (ONS) zveřejňuje každý týden údaje o úmrtích registrovaných v Anglii a Walesu. Nejnovější údaje uvádějí úmrtí do 21. října 2022.

V týdnu končícím 21. října bylo v Anglii a Walesu zaznamenáno 11 938 úmrtí, což představuje 1 714 úmrtí navíc oproti pětiletému průměru.

Nárůst v tomto týdnu nelze přičítat na vrub Covid-19, protože právě 687 úmrtí bylo připsáno údajné nemoci. To představuje pouhých 6 % všech úmrtí.

Zdroj:https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending21october2022

Následující graf ukazuje celkový počet úmrtí mezi 16. a 42. týdnem roku 2022 oproti pětiletému průměru počtu úmrtí v letech 2015-2019 a celkový počet nadměrných úmrtí v roce 2022. Údaje byly získány ze souboru dat ONS.

Bohužel zemřelo o více než 34 000 osob více, než se očekávalo.

Vláda Spojeného království a její instituce se neobtěžovaly prošetřit nebo poskytnout jakékoli objasnění či oficiální důvody, proč nyní umírá tolik lidí.

Pokud by se však obtěžovaly zahájit vyšetřování, jednou z věcí, kterou by se měly zabývat, je vakcína Covid-19. Jedná se totiž o experimentální vakcíny s velmi omezeným množstvím údajů o bezpečnosti, přičemž jen v Anglii dostalo alespoň jednu dávku více než 44 milionů lidí.

To naznačuje společný jmenovatel, který by mohl být příčinou prudkého nárůstu úmrtí.

Bohužel další údaje poskytnuté ONS skutečně silně naznačují, že vakcíny Covid-19 by mohly být přispívajícím faktorem.

Zpráva, kterou v tichosti zveřejnila britská vláda jen několik hodin před tím, než premiér Boris Johnson oznámil svou rezignaci, odhalila, že počet úmrtí na Covid-19 od dubna 2022 v Anglii dramaticky vzrostl mezi trojnásobně očkovanou populací, zatímco mezi neočkovanou populací drasticky poklesl.

Nejnovější údaje odhalují, že očkovaná populace v Anglii představovala v dubnu a květnu šokujících 94 % všech úmrtí na Covid-19 a 90 % těchto úmrtí bylo mezi troj/čtyřnásobně očkovanou populací.

Podle tabulky 1 nejnovějšího souboru dat zveřejněného ONS s názvem „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“, která je k dispozici na stránkách ONS zde a ke stažení zde; v období od 1. dubna do 31. května 2022 došlo k 4935 úmrtím na Covid-19 .

Šokující je, že 4 647 z těchto úmrtí na Covid-19 připadá na očkovanou populaci. Ještě více šokující je však počet úmrtí mezi trojnásobně očkovanou populací, a to 4 215.

Z tiše zveřejněných údajů vyplývá, že očkovaná populace jako celek se na všech úmrtích na Covid-19 v dubnu a květnu 2022 podílela šokujícími 94 %, přičemž neočkovaná populace se na všech úmrtích na Covid-19 podílela pouhými 6 %. Nejděsivějším údajem je však to, že 90 % úmrtí mezi očkovanými připadá na osoby, které dostaly alespoň tři dávky injekce Covid-19. Z toho vyplývá, že 90 % úmrtí mezi očkovanými bylo v důsledku očkování.

Ale pouze 13 278 všech úmrtí od dubna bylo připsáno vakcíně Covid-19, a to je 45 % všech nadměrných úmrtí a pouhých 5 % všech úmrtí v tomto časovém období. Skutečnost, že tolik očkovaných osob umírá na Covid-19, tedy nevysvětluje, proč od konce dubna došlo k téměř 30 000 nadměrným úmrtím.

Bohužel další údaje poskytnuté ONS o úmrtích na jiné než Covid-19 to vysvětlují.

Následující graf ukazuje měsíční věkově standardizované míry úmrtnosti podle stavu očkování v jednotlivých věkových skupinách v případě úmrtí na onemocnění jiné než Covid-19 v Anglii v období od ledna do května 2022, a to na základě údajů obsažených v tabulce 2 nedávno zveřejněného souboru dat, který shromáždila britská vládní agentura Office for National Statistics – (Úřad pro národní statistiku).

Zdroj: https://expose-news.com/2022/08/09/mortality-rates-lowest-among-unvacinated/

Z výše uvedených údajů vyplývá, že již několik měsíců je úmrtnost na 100 000 obyvatel nejnižší mezi neočkovanými ve všech věkových skupinách.

Podrobnější analýzu údajů rozdělených podle věkových skupin si můžete přečíst zde.

Jedná se o věkově standardizované údaje. Pro skutečnost, že míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel je nejnižší mezi neočkovanými, nelze najít jiný závěr než ten, že injekce Covid-19 zabíjejí lidi.

To je nezpochybnitelný důkaz, že vakcíny Covid-19 jsou smrtící a s největší pravděpodobností zabíjejí tisíce lidí. Když to spojíme s nadměrným počtem úmrtí na vakcínu Covid-19 od dubna mezi trojnásobně očkovanými, silně to naznačuje, že očkování proti vakcíně Covid-19 má na svědomí více než 34 000 nadměrných úmrtí v celé Anglii a Walesu od konce dubna 2022.