Archív značky pro: WCD

ALLAN STEIN | 29. 8. 2022

Více než 1 152 vědců a odborníků z 15 zemí z oboru podepsalo Světovou klimatickou deklaraci (WCD), v níž se uvádí, že neexistuje žádná klimatická nouze.

Nezávislá nadace Climate Intelligence (CLINTEL) vydala jednostránkové shrnutí svého tvrzení 27. června 2022 a k 23. srpnu se pod něj podepsalo celkem 1 152 vědců a profesionálů z oboru z 15 zemí. (v případě nefunkčnosti starší pdf zde)

Pod deklaraci se podepsalo i několik českých jmen jako exprezident Václav Klaus, Pavel Kalenda PhD, CSc., komentátor Forum24 Václav Hubinger, nezávislý publicista a klimatolog Pavel Dudr a další.

„Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco klimatická politika by měla být více vědecká. Vědci by se měli otevřeně zabývat nejistotami a zveličováním ve svých předpovědích globálního oteplování.“

Zároveň by „politici měli nezaujatě počítat skutečné náklady i imaginární přínosy svých politických opatření,“ uvádí se v deklaraci.

CLINTEL založili v roce 2019 emeritní profesor geofyziky Guus Berkhout a vědecký novinář Marcel Crok s cílem podpořit znalosti a porozumění klimatickým změn při tvorbě klimatické politiky.

Crok uvedl, že projekt WCD spustil v roce 2019 a že jeho síla je v jeho sdělení, stručnosti a dostupnosti.

„Poselství je jasné a zřetelné: neexistuje žádná klimatická nouze. Velmi důležité: to platí i v případě, že považujete CO2 za hlavní příčinu současných klimatických změn,“ uvedl Crok v e-mailu pro The Epoch Times.

„Jednoduše konstatujeme, že všechny dosavadní důkazy naznačují, že nárůst CO2 a zvýšení teploty nejsou pro nás ani pro přírodu škodlivé, a proto je klimatická hysterie kolem tohoto tématu naprosto neopodstatněná [a] že ‚lék‘ – co nejdříve se zbavit fosilních paliv a nahradit je obnovitelnými zdroji energie – bude pravděpodobně horší než ‚nemoc‘ [změna klimatu],“ uvedl Crok.

Crok řekl, že dokument CLINTEL vyvolal značný odpor ze strany klimatických aktivistů.

Sdělil, že jeho organizace zaslala mnoho otevřených dopisů organizacím, jako je Mezivládní panel pro změnu klimatu, Organizace spojených národů a Světové ekonomické fórum, v nichž žádala o setkání na vysoké úrovni s vědci z CLINTELu.

„Obvykle jsme nedostali ani zdvořilou odpověď,“ řekl Crok. „Aktivistům se naše WCD nelíbí z jednoho prostého důvodu, že vždy tvrdí, že existuje 97procentní nebo 99procentní nebo 99,9procentní konsenzus.“

„Takže mají dva obecné způsoby, jak WCD napadnout. Říkají, že jen několik [signatářů] je aktivních klimatologů a mnoho z nich je v důchodu. Obojí je pravda a je to velmi pochopitelné.“

Crok řekl, že pokud WCD podepíše pracující klimatolog závislý na vládních penězích, hrozí mu vyhazov. „Máme některé odvážné, kteří se i přesto ozvou, ale to znamená, že budete muset čelit velké kritice a pokusům o diskreditaci,“ vysvětlil.

„Oni prostě ovládají média, a pokud mají pocit, že naše WCD má nějaký dopad, zařídí, aby se v médiích a na sociálních sítích zdiskreditovalo,“ řekl dále Crok.

WCD dochází k závěru, že vědecké poznatky o změně klimatu nejsou zdaleka vyřešeny a že geologický archiv ukazuje, že zemské klima se mění po celou dobu existence planety.

„Proto není překvapením, že nyní zažíváme období oteplování. Oteplování způsobují přírodní i antropogenní faktory. Svět se oteplil výrazně méně, než se předpokládalo [na základě] modelovaných antropogenních vlivů,“ konstatuje WCD.

„Rozdíl mezi skutečným a modelovaným světem nám říká, že jsme daleko od pochopení změny klimatu.“

WCD uvádí, že klimatické modely mají „mnoho nedostatků“ a pro vytváření strategií jsou neuspokojivými nástroji.

„Nejenže přeceňují vliv skleníkových plynů, [ale] také ignorují, že obohacování atmosféry o CO2 je prospěšné. CO2 není znečišťující látka. Je nezbytný pro veškerý život na Zemi. Více CO2 je pro přírodu příznivé, naše planeta bude zelenější.“

„Dodatečné množství CO2 v ovzduší podpořilo růst globální biomasy rostlin. Je také výhodný pro zemědělství, protože zvyšuje výnosy plodin po celém světě.“

Texaská společnost Navigator Heartland Greenway nedávno oznámila plány na vybudování sítě pro zachycování oxidu uhličitého v pěti státech amerického Středozápadu. CO2 by byl převeden do kapalné formy a uložen pod zem.

„CO2 je potravou rostlin, základem veškerého života na Zemi,“ uvádí se v prohlášení. „Neexistují žádné statistické důkazy o tom, že by globální oteplování zesilovalo hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo je činilo častějšími. Existuje však dostatek důkazů o tom, že opatření na zmírnění emisí CO2 jsou jak škodlivá, tak nákladná.“

„Neexistuje žádná klimatická nouze. Proto není důvod k panice a poplachu. Důrazně se stavíme proti škodlivé a nerealistické politice nulových emisí CO2 navržené pro rok 2050.“

Prohlášení doporučuje evropským lídrům, aby politika v oblasti klimatu „respektovala vědeckou a ekonomickou realitu“.

„Věřit výsledku klimatického modelu znamená věřit tomu, co do něj tvůrci modelu vložili. Právě to je problém dnešní diskuse o klimatu, pro kterou jsou klimatické modely klíčové.“

„Věda o klimatu se zvrhla v diskusi založenou na přesvědčeních, nikoli na solidní sebekritické vědě. Neměli bychom se osvobodit od naivní víry v nezralé klimatické modely?“ pokládá otázku WCD.

Překlad původního článku, redakční zkrácení a doplnění o české signatáře: Juraj Skovajsa

ZDROJ : The Epoch Times https://www.epochtimes.cz/2022/08/29/pres-1-100-vedcu-a-odborniku-prohlasuje-zadna-klimaticka-nouze-neexistuje/