Archív značky pro: Automatické generování

Dokud nepoužijí vlastenci metody protistrany

Dokud nepoužijí vlastenci metody protistrany, nikdy nezvítězí

V průměrné společnosti je jen 20% osob s otevřenou myslí. Pouze ti jsou schopni své zažité návyky měnit dle situace a pak jsou-li výzvy zcela nové, tak hledají vlastní nové postupy zkoumáním reálného stavu věcí. Zbývajících 80% lidí se rozhoduje podle toho, co dělali včera, pokud narazí na něco nového, tak podle toho, co dělají ostatní.

Nedávno jsem se účastnil diskuse, kde se probíralo cosi o brainstormingu otevřených hlav a ztotožnění. Potom jsem objevil dva rozhovory, které pěkně doplňují skládačku o manipulaci a na koho je nejvíce účinná. To zase odpovídá jisté studii o hloubce králičí nory. Zde byly mimo jiné popsány zákonitosti společnosti ohledně Paretova pravidla 80:20. V podstatě uváděla, že hloubavých (otevřených hlav) je v průměrné společnosti jen 20%. Pouze ti jsou schopni své zažité návyky měnit dle situace a pak jsou-li výzvy zcela nové, tak hledají vlastní nové postupy zkoumáním reálného stavu věcí. První rozhovor je s Tomášem Fürstem. Je zejména o kovidu, nadměrných úmrtích a zapírání dat od příslušných orgánů. V rozhovoru mimo jiné prohlásil (a to platí pro těch 80% populace): „Většinový jedinec se rozhoduje podle toho, co dělal včera, pokud jde o něco nového, tak podle toho, co říkají ostatní. Takhle je to jednoduché.“ V podstatě potvrdil závěry Aschova experimentu.

Druhý rozhovor byl s nějakým Jimmy Dorem. Zejména probíral výzkumy nějaké univerzity v souvislosti s převzetím Twitteru ze strany Elona Muska. Výzkumníci zjistili, že ke konci února 2022 byl Twitter v diskusích doslova zaplaven až z 80% masivním generováním hlášek ze strany automatických botů ve smyslu „Jsme s Ukrajinou“.

 Automatické generování podobných hlášek, jako by je psali nějací skuteční diskutující, bylo v počtu i 50 tisíc za hodinu.

Jimmy Dore tak konečně pochopil, kde se v USA vzalo tolik příznivců Ukrajiny, když průměrný Američan ani netuší, kde ta Ukrajina je a spíš řeší své záležitosti, které nemají se zahraniční politikou USA, EU, Ruska a Ukrajiny nic společného. Respektive je to vůbec nezajímá. Nicméně ten masivní útok protiruských automatických botů na Twitteru jistě přinesl ovoce. Lidé ze skupiny 80, kteří si Twitter v té době kdykoli otevřeli, neunikli pro ně nové informaci „že nějakou hodnou Ukrajinu přepadlo to zlé Rusko“ a protože to říkají všichni, tak je to pravda a fámu šířili dál. Ne nějak cíleně a vědomě, ale jen tak mezi řečí, když řešili ty své pro ně důležité záležitosti (fotbal, kytičky, pejsky, auta, dětičky a podobně).

Tak takto se dělá profi manipulace v současném digitálním světě. Většina společnosti je pak s Ukrajinou a nenávidí Rusy. Sice neví proč, ale říkají to všichni. Důkaz: „koukněte do diskusí Twitteru“. (… jak je na tom asi takový FaceBook???)

Osobně mám podezření, že podobné softwarové boty používá v diskusích i server Seznam zprávy. Bylo to patrno zejména když u přehršele diskusních příspěvků pod články – ve smyslu „zlý magor Putin“, u kterých bylo spoustu palečků nahoru a Seznam je řadil jako nejkvalitnější zcela nahoru, bylo mraky reakcí normálních lidí, kteří se vyjadřovali opačně. Ty si musel ale běžný čtenář nejprve rozkliknout. Na první dobrou viděl jen ty příspěvky s „Putin je hajzl, naprosto bezdůvodně napadl mírumilovného souseda.“

V té studii o hloubce králičí nory, kterou jsem četl asi před dvěma lety, bylo též zdůrazňováno, jak velikou roli hrají vzdělání a výchova pro skutečný poměr Paretova pravidla pro konkrétní reálnou společnost. Tam kde je výchova a vzdělání kvalitní, tam bývá dosahováno i poměru 70:30 (70% nehloubavých, přizpůsobujících se prakticky vždy názorům většiny, případně jimi uznané autority a až 30% hloubavých, kteří se snaží pochopit podstatu dějů a dle toho se pak rozhodují dál). U systematicky zdebilizovaných společností je skutečný poměr i 95:5. Katastrofou pak je, když se pro nedostatek těch hloubavých, skrze volby zdebilizovaných, dostávají do vrcholných řídících funkcí i ti ze skupiny 80. Tedy nehloubaví, bez schopnosti řešit reálné problémy samostatně. To je bez návodu, nebo příslušného pokynu nadřízeného (přátel ze zahraničí). Titul před jménem i za jménem a akademická řídící funkce přitom nic nezaručují. Spíše naznačují to, že co není k nalezení v učebnicích (návodech), tak to pro ně nemá řešení. Aktuálně navíc s vymytými hlavami, bez životních zkušeností, bez reálné praxe, dokonce i vzdělání v oboru, který by měli řídit. Někteří též vnitřně neukotvení v nejelementárnějších životních postojích. Řada z nich si ani není jista, jsou-li muž, či žena.

O debilizování společnosti, o reálném stavu EU, kterou v současnosti vedou regulérní debilové, ale i potížích stejného typu v ruské společnosti, respektive jejich školství, výborně pohovořil jistý ruský analytik. Osobně mě zaujal závěr jeho úvah.

„Díky setrvačnosti sovětského školství to ale k debilizaci úrovně Grétismu však u nás v Rusku na rozdíl od západu nedotáhneme 

o jak je západní protistrana ohledně ovládání mas mocná a proč, výborně popsala ve svém posledním článku Nikol Bornová (Respektive tam má již pokračování. Celkem budou čtyři díly.):
https://bornova.pub/2022/dezinformatori-a-konspiracni-teoretici-meli-skoro-ve-vsem-pravdu-i/

Z výše uvedeného vyplývá, a o tom jíž dříve psal pan Hampl, že pokud nějaká politická strana s vlasteneckým programem nepochopí, že pokud má uspět, musí podobnými metodami (respektující závěry Aschova experimentu) získat mohutnou podporu právě těch ze skupiny 80.

 

Musí bezpodmínečně dosáhnout, aby ti ze skupiny 80, co nyní křičí „LBGT; kvóty; zabít Rusa; genderová vyváženost; boj proti CO2; děti si mají určit již ve 12 letech, co by chtěli dělat a rodiče do toho nemají, co kecat; svatá Gréta; atd.“, aby místo toho „žili v hláškách“ Česko na 1. místě, tradiční rodina, naše kulturní dědictví, žít v souladu s přírodními (božími) zákony, smysl života je mít děti a ty řádně vychovat a dopřát jim nejkvalitnější možné vzdělání.“.

Aby tohoto bylo dosaženo, je třeba aby ti (vlastenci – příslušníci vlastenecké politické strany), které je možno zařadit do skupiny 20, dali hlavy dohromady a konstruktivní diskusí došli k ztotožnění nad tím, co je podstatné a co balast, nepravda a zcela v rozporu s přírodními zákony, které zde platily, a platit budou, neb jsou všemu nadřazeny. Kvalitní žití bude zajištěno jedině v případě, že s nimi budeme konat plně v souladu. To platí jak pro ty ze skupiny 20, tak i ty ze skupiny 80. Pro ty kteří se vždy budou řídit většinovým názorem, nikoli snahou o vlastní poznání podstaty, to platí více než pro ty hloubavé. Hloubaví si nakonec nějak poradí. Nehloubavé strhne nevědomý v patologickém dogmatu žijící dav do katastrofy.

Proto jako první je nutno aby ti „vlastenci“ ze skupiny 20 se nejprve ztotožnili, co ano a co ne. Pak v neprůstřelné jednotě, na sebe strhli všechny-většinu ze skupiny 80.

Vlastenci ze skupiny 20 se proto musí v jednotě shodnout i v tom, jakými metodami dosáhnout, aby byli dostatečně hlasití, aby je ti ze skupiny 80 začali vnímat a měnit své nesmyslné „hlášky“, kterým díky manipulacím protistrany aktuálně podlehli, za hlášky, dávající životu smysl. Ti ze skupiny 80 nebudou mít nikdy trpělivost poslouchat nějaké složité analýzy. Existuje však reálná možnost, že i v této skupině se nakonec najdou tací, co je ty analýzy zajímat začnou a osvobodí se ze vzorců chování dle Aschova experimentu na vzorec chování „věci je nejprve třeba prozkoumat a pak se rozhodnout“. Pak je šance, že se současný poměr (u nás již tipuji na 90:10) změní na obvyklých 80:20 s výhledem při nápravě zejména školství na cílových reálně možných 70:30. Pak teprve můžeme začít jako obyvatelstvo kotliny české prosperovat.

Ta tsunami, co se na nás však řítí (viz články Bornové) je bohužel brutální. Především pro již Buskovou roku 2004 zničené české školství novým školským zákonem (zrušení jednotných osnov a nahrazení rámcovými vzdělávacími programy, kde mimo jiné zcela zmizela výchovná složka), doražené inkluzivní Valachovou (viz článek toho ruského analytika). Náš aktuální školský systém proto již před lety začal chrlit jednu generaci většinově poškozených a zdebilizovaných absolventů za druhou.

Ti nyní začínají přebírat i nejvyšší vedoucí pozice naší společnosti, díky čemuž se nastartovala doslova turbo debilizace budoucích generací a z toho plynoucí veškeré následné průšvihy. Ty se na nás již viditelně řítí, ale absolventi inkluzivního školství to vidět schopni nejsou. To včetně aktuálně budované přímo živočišné nenávisti většinové společnosti ke všemu ruskému ve spojení s prvními balonky z ministerstva obrany o tom, že se musíme připravit na válku s výrazně silným protivníkem.

Není to paráda. Oligarchové z poza moře dodají zbraně (přirozeně na dluh). Naši, rovněž jimi zdebilizovaní a zfanatizovaní, je s krvavým okem popadnou a půjdou s nejvyšším odhodláním v krvavé řeži snížit český, slovenský, polský, ukrajinský a ruský genofond na minimum.

Zdroj:https://www.necenzurujeme.cz/ibrahim-zardos/3328/dokud-nepouziji-vlastenci-metody-protistrany-nikdy-nezvitezi.html