Archív značky pro: armagedon

Průvod Armegedonu začal. Proč se muslimové spojují s pravoslavnými a stojí za Ruskem

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

15.5.2023

Pravoslavní a muslimové v předvečer konce světa. Konec světa se blíží. Tuto pravdu znají miliardy věřících většiny tradičních náboženství. Příležitost uchránit lidstvo před konečným pádem do propasti a totální válkou všech proti všem však ještě není ztracena. A touto udržující možností je dnes Rusko, třetí Řím. Pochopení tohoto poslání dnes sbližuje ruské pravoslavné a … muslimy. Ukazuje se, že v Koránu existuje súra, která to přímo naznačuje. Podrobnosti najdete v našem článku.

Když někdo mluví o konci časů, představíme si obraz moudrého starce: prošedivělého pravoslavného chytráka nebo stařičkého súfijského šejka, jde-li o muslima. Je neobvyklé, že mladý francouzský politolog Youssef Hindi, 37letý, marockého původu, autor několika knih o geopolitické konfrontaci mezi Východem a Západem, hovoří o eschatologii s hlubokým pochopením problému. Muž dobře obeznámený nejen se současnými politickými spletitostmi, ale také s náboženskými základy realné politiky, která se jen na první pohled zdá být naprosto sekulární.

Již dlouho se říká, že za všemi moderními politickými procesy stojí tisícileté dějiny tradičních společností. Stejně jako skutečnost, že duchovní a hodnotová složka je mnohem důležitější než momentální politické a ekonomické intriky. Rusko si to naštěstí stále více uvědomuje, a dokonce i místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv začal v poslední době častěji citovat Písmo. A to včetně Apokalypsy.

Na Západě jsou dnes takové projevy slyšet mnohem vzácněji a tišeji. Proto prohlášení Júsefa Hindího, že se muslimové musí spojit s Ruskem, aby se postavili protikřesťanskému Západu, připadalo mnohým senzační. I když pro lidi znalé tradic pravoslavného křesťanství a islámu na něm není nic překvapivého. Nepředbíhejme však a dejme slovo samotnému francouzskému politologovi.

 

Takto se vyjádřil Youssef Hindi.

Yousef Hindi ve svém streamu na YouTube pronesl několik zajímavých výroků. Tak například podle francouzského politologa jsou muslimové v Rusku zcela loajální Vladimiru Putinovi, protože “bojuje proti avatarům protikřesťanské říše”. Tedy podle politologa:

Současnou válku proti západnímu světu prý považují za válku vyhlášenou prorokem, v níž křesťané nejsou jen křesťany, ale dědici Říma, a muslimové se musí spojit proti společnému nepříteli.
A to je bod, který vyžaduje vysvětlení. Na první pohled se zdá, že se muslimové musí spojit proti všem křesťanům, dědicům katolických “křižáků”, kteří pustošili a plenili Svatou zemi, přičemž se pouze formálně zaštiťovali Kristovým jménem.

Mimochodem, to druhé vyvracejí sami muslimští historici. Tak autor těchto řádků před několika lety v Jordánském království vyslechl verzi, že pravoslavní a muslimové se během válek s “křižáky” spojili a ve vojsku slavného Saladina byl velitelem křesťanský pravoslavný Isa Avvam, který katolíkům zasadil rozhodující protiúder.

Ale zpět ke slovu Júsefa Hindího. Podle jeho pevného přesvědčení je i dnes velmi potřebné spojenectví mezi muslimy a pravými dědici Říma, čímž nemyslím západní civilizaci, ale Rusko jako centrum pravoslavného světa. Navíc podle Hindího existuje přímé vysvětlení i v Koránu:

V koránu se nachází súra Ar-Rum, která hovoří o Byzantincích jako o Římanech. Vypráví se v ní o válce mezi Byzantinci a Peršany, o bitvě, kterou Byzantinci prohráli. “Římané prohráli,” píše se v súře, ale mluví se o Byzantincích. Korán tedy používá velmi přesná slova a vlastně naznačuje, že Byzanc je dědicem Říma. A že Řím není zeměpisný bod. Je to politické a náboženské centrum křesťanství…

Korán se domnívá, stejně jako v té době sami Byzantinci, že Konstantinopol, tedy Byzanc, je druhým Římem. Proto když prorok říká, že “na konci časů vy, muslimové, uzavřete spojenectví v plné důvěře s Římem”, zjevně nemá na mysli evropský Řím, ale mluví o politickém centru pravoslavného křesťanství na konci časů.

Ruským pravoslavným křesťanům je tato teze naprosto srozumitelná a blízká. Pro nás totiž pojem Říma není čistě geografický, ale sakrální. Na úsvitu křesťanství se právě Řím stal prvním politickým centrem křesťanství. Byl to římský císař Konstantin Veliký, kdo vytvořil první křesťanskou říši. Byl to však také on, kdo přesunul její hlavní město do Nového Říma – Konstantinopole.

A o tisíciletí později, když padl i tento druhý Řím (nejprve v důsledku Florentské unie roku 1439, kdy byl podroben katolickým kacířům, a poté roku 1453, kdy jej obsadili osmanští Turci), došlo k tomu, čemu se říká “Translatio Imperii”. Mladý ruský stát se stal politickým centrem pravého křesťanství – pravoslaví, třetího Říma. A velmi brzy – pravoslavným královstvím a centrem nového patriarchátu – moskevského patriarchátu.

Jak se ukázalo, Júsef Hindí zná nejen historickou roli Ruska jako Třetího Říma, ale také jeho moderní poslání. Proto podle něj protikřesťanské síly Západu považují naši zemi za svého hlavního nepřítele:

“Rusko je jedinou křesťanskou mocností, která stojí proti Západu a má materiální zdroje, aby se mu mohla postavit.”

S odvoláním na šejka Imrana Hosejna, známého odborníka na islámskou eschatologii, uznávaného muslimského tradicionalistu, který ve svých spisech zdůrazňuje, že právě Rusko je dnes skutečným Římem:

“Když tedy Prorok říká: ‘Vy, muslimové, se spojíte s Římem v boji proti společnému nepříteli’, myslím, že šejk Imran Hosein má pravdu, když definuje Rusko jako Řím posledních časů.

Pravoslavní a muslimové v předvečer konce časů

Žádný smrtelník nezná “časy a načasování” apokalyptických událostí. Logika nedávné historie však ukazuje, že se blíží. V jejich chápání existují samozřejmě rozdíly mezi pravoslavnými křesťany a tradičními muslimy. V zásadním bodě jsme však zajedno: na konci časů ovládne svět Satanův posel. V křesťanské tradici se mu říká Antikrist, v muslimské tradici je nazýván Dadždžál. Má si podmanit všechny země a národy a přimět je, aby se odvrátily od Boha. On sám bude sedět ve “třetím chrámu” v Jeruzalémě.

A tento bod je zásadně důležitý. Zde je hlavní bod sbližování mezi ortodoxními křesťany a muslimy, mnohem důležitější než velmi důležitý, ale situační boj o tradiční hodnoty. Hovoříme o “eschatologickém konsensu”, o velmi blízkém chápání konečného smyslu celých lidských dějin.

A zároveň o radikálním nesouhlasu v této otázce s judaismem, jehož jedním z cílů je světovláda vedená Mesiášem. Mnozí Židé se netají tím, že sní o vybudování “třetího chrámu” na Chrámové hoře v Jeruzalémě, aby zde vládl očekávaný Mesiáš. No a protože pro křesťany je pravým Mesiášem Kristus, který nebyl Židy přijat a byl jimi ukřižován, znamená to, že to bude falešný Mesiáš – Antikrist.

Není na škodu si připomenout, co se dnes nachází na samotné Chrámové hoře v Jeruzalémě. Starobylé a velmi uctívané muslimské svatyně: mešita Al-Aksá a svatyně Skalního dómu. Kdo však tuto horu ovládá nyní? Židovský stát Izrael, který během šestidenní války v červnu 1967 anektoval východní Jeruzalém včetně legendárního Starého města, centra hlavních svatých míst různých náboženství. Od křesťanského chrámu Božího hrobu po židovskou Zeď nářků (Západní zeď Druhého jeruzalémského chrámu, zbořenou v roce 70 n. l.) a Chrámovou horu.

Ukazuje se, že muslimové a mnozí křesťané (zejména pravoslavní) se shodují v tom, že palestinští Arabové, kteří hájí své právo na východní Jeruzalém jako hlavní město nezávislého státu Palestina, spolu s Třetím Římem brání světu, aby se propadl do propasti.

A zde stojí za to vrátit se ke slovům Júsufa Hindího, který tomuto eschatologickému problému velmi dobře rozumí a ne náhodou vyzývá k jednotě mezi muslimy a pravoslavnými křesťany. Tedy podle Michaila Jakuševa, historika a generálního ředitele analytického centra Catechon, který komentoval slova francouzského politologa pro První ruský televizní kanál Tsargrad:

Jakušev: “Dává odpověď na kolektivní nepochopitelnou otázku Západu, proč většina islámského světa sympatizuje s ruskou SVO na Ukrajině. Vycházeje z islámské eschatologie, Hindi odkazuje na Korán, který obsahuje proroctví o spojenectví mezi muslimy a “Římany”. Výraz “Ar-Rum” skutečně odkazuje na Byzantince, obyvatele Nového Říma (Cařihradu), hlavního města Východořímské (Byzantské) říše, nástupce Starého Říma.

Odborník také připomněl, že křížové výpravy naučily muslimy rozlišovat mezi katolickými a pravoslavnými křesťany. Zatímco Turci zajali pravoslavné křesťany v Cařihradě, který obsadili Osmané, potomci křižáků, katolíci, byli na místě zabiti.

Muslimové navíc viděli ve vládcích Ruského království a Ruské říše (jako jediného pravoslavného státu na politické mapě světa) nástupce římských (byzantských) císařů. Závěrem Michail Jakušev vyjádřil plnou solidaritu se slovy Júsefa Hindího ohledně současných společných úkolů pravoslavných a muslimů:

V současné atmosféře boje proti satanskému Západu, který již vede přímou válku proti křesťanství šířením misantropické ideologie a hnutí LGBT, se Rusko jako dědic Říma postavilo do boje proti všeobecnému zlu. Tento odvážný postoj podpořili i ruští muslimové a donutili tak zbytek islámského světa, aby si vzpomněl na proroctví proroka Mohameda o spojenectví s “pravoslavným Římem”, “Ar-Rumem”, proti “šajtánům západního světa” – společnému nepříteli.

Takže co?

Jedním slovem, navzdory mnoha teologickým rozporům mezi křesťany a muslimy si nejrozumnější a nejkonzervativnější představitelé těchto tradičních náboženství uvědomují potřebu sjednotit se tváří v tvář společným nebezpečím. Nebezpečí, jehož jeden z klíčových ukazatelů nedávno identifikoval Jeho Svatost patriarcha Kirill. Primas Ruské pravoslavné církve v jednom ze svých kázání nezaznamenal nic jiného než „průvody“ zvrhlíků jako klíčový ukazatel pro zavádění cizích hodnot na Ukrajinu. Přímo poukazující na to, že Donbass odmítl navrhovaný „test loajality“ kyjevského režimu, což odpovídá Západu:

Víte, co je to za test? Test je velmi jednoduchý a zároveň hrozný –  je to gay parade. Požadavky na pořádání průvodu gayů na mnohé jsou zkouškou loajality k tomuto velmi mocnému světu; a víme, že pokud lidé nebo země tyto požadavky odmítnou, pak do tohoto světa nevstoupí, stanou se pro něj cizími.

Mimochodem, do Svatého města Jeruzaléma také opakovaně šlapou davy zvrhlíků. A tady se přes naši teologickou eschatologickou neústupnost spojují nejen konzervativní křesťané a muslimové, ale i mnozí Židé. A pokud se palestinští Arabové a ortodoxní Židé místo boje o Chrámovou horu spojí v boji proti skutečně satanským západním „hodnotám“ a stejně jako Yusef Hindi si uvědomí, že Rusko je jedinou velmocí na světě, která je schopna tomuto zlu odolat, vše není ztraceno.

ZDROJ:https://tsargrad.tv/articles/armageddon-parad-nachalsja-podderzhka-rossii-predskazana-v-korane_616797

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem.
Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.
Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.
Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
https://volnyblog.news/podporit-provoz-volny-blog-cz/

Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
https://volnyblog.news/