Archív značky pro: 4 dohody

Návod na život podle Jaroslava Duška. Problémy jsou pouze v naší hlavě.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

9.4.2023

Jaroslav Dušek a jeho recept na šťastný život. Všechny problémy si utváříme sami v naší hlavě. Jak správně čelit nástrahám života a tím si ho zlepšit, pojmenovává ve dvaceti čtyřech bodech. Návod na život vychází z toltécké moudrosti knihy Čtyři dohody (resp. Pět dohod), které formuloval Don Miguel Ruiz.

Pozitivní dohody by vám měly pomoci odstranit ze své mysli negativní dohody, které jste si během svého života mohli vytvořit. Když se změníte, změní se i poselství, které předáváte ostatním lidem, a především pak svým dětem. Sami sebe možná úplně zbytečně trápíme kvůli dohodám pramenícím ze strachu a falešným názorům o tom, kdo jsme, čemu věříme, co cítíme a jak se máme chovat.

Jaroslav Dušek tyto dohody rozpracoval do 24 konkrétních praktických bodů, které vysvětlují jeho laskavý přístup k životu i lidem.

Návod na život podle Jaroslava Duška.

 1. Když se ti něco líbí, řekni to.
 2. Když se ti něco nelíbí, řekni to.
 3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.
 4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.
 5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.
 6. Když něco chceš, popros.
 7. Nikdy se nehádej.
 8. Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.
 9. Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.
 10. Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní.
 11. Nestýkej se se špatnými lidmi.
 12. Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.
 13. Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.
 14. Okolní svět není ani dobrý ani špatný – je mu zcela lhostejné, jestli existuješ.
 15. Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.
 16. Nebuď suchar.
 17. Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.
 18. Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.
 19. Nelituj ani času ani peněz na štěstí z poznávání světa.
 20. V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.
 21. Věř svým pocitům.
 22. K ženám (ostatně i mužům), stejně jako k dětem buď trpělivý a trochu shovívavý.
 23. Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu.
 24. Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

Jaroslav Dušek

5 dohod, které změní váš život k lepšímu.

Uzavřeli jste celou řadu dohod s ostatními i sami se sebou o tom, kdo jste, co cítíte, čemu věříte a jak se máte chovat. Toto pojetí, které vychází z učení bájných Toltéků (obyvatel státního útvaru v oblasti středního Mexika předkolumbovské Ameriky) a které bylo po dlouhá léta před cizinci utajeno, sepsal ve svých knihách (Čtyři dohody, Pátá dohoda) Don Miguel Ruiz.

Podle Toltéků má každý člověk svůj osobní sen, který se však kvůli různým strachům a falešným názorům může proměnit v noční můru, pokud to dopustíme. Jako příklad uvádí stav, kdy si člověk vytvoří (resp. přijme za svůj) jakýsi obraz dokonalosti, kterého však nemůže nikdy dosáhnout, což vede k donekonečna se opakujícímu sebeubližování. Takový člověk odmítá přijímat sám sebe, ale i druhé takové, jací jsou, a snaží se proto zakrýt své pravé já. Dohoda pramenící ze strachu, v tomto případě z odmítnutí, člověka zbavuje jeho osobní energie a dělá mu ze života peklo.

PRVNÍ DOHODA: NEHŘEŠTE SLOVEM („MIŘTE SLOVEM PŘESNĚ“).

Slovo má velkou moc. Někdo vyjádří svůj názor, upoutá naši pozornost a může změnit naši představu k lepšímu či horšímu, pokud to dovolíme. Tato dohoda znamená nepoužívat své slovo proti druhým, ani proti sobě. Pokud svým slovem škodíme druhým, škodíme také sobě, protože se nám to vrátí. Když někomu ublížíte, pravděpodobně se vám to pokusí oplatit.

První dohoda je ze všech nejdůležitější (zároveň nejnáročnější) a ostatní dohody z ní více méně vyplývají. Říká, abychom nezneužívali slovo k šíření nenávisti, pomluvám, urážkám, obviňování a hněvu. Začít můžete sami u sebe tím, že si přestanete říkat věci jako: „nikdy se mi nic nepovede, jsem blbý, tlustý, za všechno může on/ona, můj život nestojí za nic”.

V tomto kontextu je třeba dodat, že by každý rodič měl být velmi obezřetný na to, jak mluví na své děti. Vyjadřujete-li svůj názor na děti, můžete jim velmi ublížit. Malé dítě každé vaše slovo bere velmi vážně a vše si bere k srdci. Pokud mu, byť i nevědomě, předáte svůj citový jed, může si takovou bezmyšlenkovitě vyřčenou větu pamatovat dlouhé roky. Kolik velkolepých osobností by možná nikdy nedosáhlo svých úspěchů, kdyby jim jejich rodiče v dětství říkali např. že jsou hloupí a že jsou s nimi jen samé problémy?

DRUHÁ DOHODA: NEBERTE SI NIC OSOBNĚ.

Druhá dohoda je v jistém smyslu obrana proti lidem, kteří se neřídí první dohodou. Nic z toho, co druzí dělají, nedělají kvůli vám. Dělají to kvůli sobě. Když vám řeknou svůj názor na vás, vypovídá to ve skutečnosti o nich. Není to tedy váš problém, ale jejich. Pokud máte rádi sami sebe a jste-li se sebou a svým životem spokojení, tak nemáte žádný důvod bránit se a rozčilovat, pokud vám někdo řekne něco, co se vám nelíbí.

Nebudete si brát k srdci cizí názory o vás a věnovat jim svoji vlastní pozornost, a to ani v případě, když vás někdo začne chválit. Pokud jste šťastní a věříte sami sobě, tak nepotřebujete přesvědčovat druhé o své pravdě. Váš úhel pohledu je jen váš a ostatní mají také ten svůj, který se od toho vašeho může lišit, to nevadí.

TŘETÍ DOHODA: NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY.

Tato dohoda vlastně říká, abychom se nevyhýbali komunikaci s druhými kvůli vlastní lenosti. Nepředpokládejte, že ostatní budou vědět, co si přejete a co by měli udělat, abyste byli spokojení. Pokud si vytvoříte domněnku o tom, že váš partner nebo partnerka ví, co chcete, aniž byste mu to řekli, zaděláváte si na problémy. Potřeba vědění bez komunikace následně vede k ospravedlňování vlastního bláznovství. Někdy se pak bohužel stane, že se natolik snažíte obhájit tuto negativní dohodu (ostatní by měli vědět, co chci), že se kvůli tomu s někým příšerně pohádáte.

ČTVRTÁ DOHODA: VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE.

Tato dohoda vám pomůže odstranit ze své mysli mnoho strachů a obav. Vaše nejlepší schopnosti budou někdy výjimečné, jindy třeba i podprůměrné, ale pokud si budete moct říct, že jste se snažili a dělali jste nějakou věc nejlépe, jak to v dané situaci šlo, tak se nebudete z ničeho obviňovat. Za všech okolností usilujte o to, abyste vše konali, jak nejlépe dovedete. Bude vás to těšit. Nebudete pracovat protože musíte, ale protože chcete. Při tom, co děláte, nemyslíte na odměnu, ale máte dobrý pocit ze samotného konání.

Podle této dohody není ani potřeba, abyste tyto dohody dodržovali bez jediného zaváhání. Můžete udělat chybu, nemusíte být dokonalí. Jediné, co je potřeba, je, abyste po každé chybě vždy začali znova a opět vše dělali, jak nejlépe to za daných okolností jde. Nemusíte tedy ani přehánět, ani být bezchybní. Tato dohoda vám přinese štěstí ze života i z každého konání.

PÁTÁ DOHODA: BUĎTE SKEPTIČTÍ, ALE NASLOUCHEJTE.

Poslední z dohod je určitým dodatkem k těm předchozím. Mohlo by se zdát, že žijeme každý v jiném světě a ostatní jsou pro nás určitou hrozbou, ale tak to není, protože pokud se dokážete řídit druhou dohodou, tak se vás nic nemůže dotknout, ani vám ublížit. V takovém případě můžete bez obav naslouchat druhým. Dokonce i když si stěžují, jak je vše hrozné, všechno je bolí a celý svět jim chce ublížit. I takovým myšlenkám můžete skepticky naslouchat.

Tato dohoda dále říká, abychom přijímali sebe i ostatní takové, jací jsme. Nesuďme, neprožívejme pokud možno žádné konflikty, nevnucujme druhým, co si o nich myslíme. Držme si svoji imunitu proti různým pomluvám a citovým jedům, ale přesto naslouchejme. Jak asi cítíte, jedná se o poměrně pokročilou techniku, která vyžaduje značnou vnitřní sílu.

Jaroslav Dušek je už pár let známý jako zastánce alternativního způsobu života. Je propagátorem zdravého životního stylu a rozvoje lidské duše. Velice populární jsou jeho divadelní představení inspirovaná nadčasovou toltéckou moudrostí knih Dona Miguela Ruize.

Zdroje:
[Osobnost] Jaroslav Dušek – 5 dohod, které změní váš život k lepšímu (1. díl)
[Osobnost] Jaroslav Dušek – 5 dohod, které změní váš život k lepšímu (2. díl)

 

ZDROJ: NESPOKOJENÝ https://www.nespokojeny.cz/navod-na-zivot-podle-jaroslava-duska-problemy-jsou-pouze-v-nasi-hlave/#more-25678

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, potřebujeme nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100