Archív značky pro: 2.světová války

Petr Michalů: 22. červen 2023 – 82. výročí zákeřného NAPADENÍ SOVĚTSKÉHO SVAZU FAŠISTICKÝM NĚMECKEM

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

22.6.2023

(A ZÁPAD, samozřejmě, V ČELE S USA, se stále NEPOUČIL!) 

Před 82 lety také začínalo horké léto, až moc horké a žhavé… Tehdy byla neděle 22. června roku 1941. Na obrovských polích a nekonečných lánech zlátlo a dozrávalo obilí a na nic netušící lidi, jejich vesnice a města za časného rána, za svítání, najednou začaly z letadel zlozvěstně hučících na nebi padat bomby přinášející lidem smrt a zkázu a ničení jejich domů. To fašistické NĚMECKO zákeřněvěrolomněbez vyhlášení války přepadlo Sovětský svazPřesně podle dlouhodobě, pečlivě připravovaného a přísně utajovaného plánu, jemuž dal sám Adolf Hitler krycí název „Operace Barbarossa/Unternehmen Barbarossa“.

     Cílem dobyvačnéhozvráceného plánu Barbarossa“ – této agrese na východ byla důkladná, důsledná, dávno německými nacisty/fašisty promyšlená a s pečlivostí Němcům vlastní chystaná blesková“ vyhlazovací válka (blitzkrieg) vedená proti celému ruskému národu a vlastně proti veškerému slovanskému obyvatelstvu (vyvraždění obyvatel) SSSR a měla zároveň za cíl zničení sovětského režimu (prvního na světě socialistického dělnicko-rolnického státu; Hitler stále zdůrazňoval, že vede boj proti bolševikům)) a získání životního prostoru“ pro Německo a s tím spojené zmocnění se (ukradení) ruských zdrojů, zejména tolik potřebné ropy, plynu a dalších nerostných surovin.

Tímto barbarským, zločineckým aktem (napadením SSSR) si namyšlený, arogantní, sebestředný německý führer germánské nacistické „tisícileté říše“ – Adolf Hitler zpečetil svůj osud. Pouze 4 necelé roky od zákeřného přepadení Sovětského svazu se ve svém berlínském nacistickém brlohu v samém středu té své „tisícileté říše“ zastřelil, nebo otrávil (možná obojí) dne 30. dubna 1945. Jeho tělo potom jeho vlastní vojáci polili benzínem z kanystrů a spálili jako odpornou hnijící mršinu v kráteru po ruském dělostřeleckém granátu nebo letecké bombě.

Než ale konečně k tomu došlo a (ne)lidská zrůda i jako zrůda skončila, kolik desítek milionů obětí na životech, nesmírného utrpení, bezbřehé zkázy, zoufalství, slz a prolité krve to vše stálo!! 1.418 (jeden tisíc čtyři sta osmnáct) nekonečných dní a nekonečných nocí trvala Velká vlastenecká válka ruského národa a všech sovětských národůVálka sovětských národů, sovětského lidu, celé země, Rudé armády, SSSR proti německým okupantům za svoji svobodu, nezávislost, za svou vlastní existenci, za své právo na život, za svoji vlast (за родину!), za své rodiny, ženy, děti. Za Stalina! (За Сталина!) Za vítězství! (ЗА ПОБЕДУ!)

Němečtí zosnovatelé „bleskového útoku/blitzkriegu“ na Sovětský svaz/Rusko se ale šeredně přepočítali. Rusko – to bylo pro německé okupanty/hitlerovce úplně něco jiného, jiné „sousto“ než Polsko (obsazeno Německem za 35 dní), Dánsko (obsazeno Německem za 1 den), Norsko (obsazeno Německem za 63 dní), Holandsko (obsazeno Německem za 5 dní), Belgie (obsazena Německem za 19 dní), Lucembursko (obsazeno Německem za 1 den), Francie (obsazena Německem za 44 dní), bombardování z letadel přes moře Anglie, obsazení bez boje Rakouska (několik hodin) a Československa (prakticky 1 den). – Moje poznámka – tyto časové údaje obsazení/okupace Německem jednotlivých zemí se v různých pramenech, zdrojích, dokumentech, encyklopediích mírně odlišují. Proto můžou být odlišné od těch Vám známých 

Po počátečních, bezesporu, velkých úspěších okupanti naráželi čím dál více do nitra země na sovětskou houževnatou obranu, která se den ode dne a s nabývajícími bojovými zkušenostmi (i když draze a krvavě vykoupenými) stále lépe a lépe formovala a organizovala a kladla tvrdý odpor. Nacistický „führer“ Hitler a jeho vojevůdci plánovali, že válka s Ruskem a obsazení jeho území až k Moskvě, včetně té Moskvy, bude trvat maximálně 3 – 4 měsíce. Šeredně a krutě se němečtí zločinci přepočítali, jak jsem již napsal výše. Jejich blitzkrieg skončil již v prosinci 1941 neúspěchem vyčerpaných a demoralizovaných německých vojsk v bitvě před Moskvou. Zde, pod Moskvou, v pro Němce nezvyklých krutých zimních podmínkách a za soustavného sílícího náporu Rudé armády nedokázali němečtí okupanti/vetřelci/hitlerovci pokračovat ve svém postupu, byli sovětskými vojsky zastaveni a donuceni přejít do obrany svých pozic. Tím také prakticky selhala, totálně neuspěla a skončila německá „blesková válka“ na území SSSR. Německé dobyvačné tažení na východ v rámci operace Barbarossa lze považovat tedy jen zpočátku za úspěšné. Rychlý postup wehrmachtu byl draze zaplacen velkými ztrátami na životech a materiálu a nebyl (NAŠTĚSTÍ PRO LIDSTVO!) dostačující k porážce SSSR.

Dne 5. prosince 1941 byla pod Moskvou zahájena sovětská drtivá protiofenzíva, v jejímž důsledku byla německá fašistická vojska odehnána od bran Moskvy zpět na západ o 100 – 250 km! Tento zdrcující nástup, útok a postup Rudé armády a zběsilý úprk hitlerovců od Moskvy definitivně tak zmařil a pohřbil Hitlerův plán „Barbarossa“ – jeho agresivní expanzi na východ. Zároveň to byla první zdrcující porážka německých fašistických okupantů v Evropě, kterou viděl a ohromeně sledoval celý svět. Porobené a německými fašisty okupované evropské země a národy obdivně a s nadějí vzhlížely k SSSR, k sovětské Rudé armádě. Zotročeným fašisty národům Evropy svitla naděje, že SSSR porazí Hitlera, porazí Německo a osvobodí je od německé fašistické okupace a navrátí národům svobodu. (Den 5. prosince se slaví v Rusku každoročně jak DEN VOJENSKÉ SLÁVY.)

Totální neúspěch, krach hitlerovců/wehrmachtu pod Moskvou změnil válku v dlouhodobou válku, opotřebovávací, ve válku OSVOBOZOVACÍ od německých nezvaných fašistických vetřelců. Dlouhodobá válka vedla nakonec k totální porážce fašistické Německé říše a všech jejích spojenců a vazalů a k osvobozování sovětskou Rudou armádou nejen svého území, ale také k osvobozování evropských národů od nacistů, fašistů, banderovců, ustašovců a všech jejich kolaborantů.

Sovětský svaz (a dnešní jeho nástupce Rusko) ve válce proti fašismu, proti Německu a jeho vazalům, ve své osvobozovací misi evropských národů přinesl největší oběti. Více jak 27 milionů obyvatel (27.700.000!!) obyvatel SSSR zahynulo v této válce!! Je to naprosto úděsné, ohromné, šílené, strašné číslo!! Více jak dvakrát by tak zahynulo úplně veškeré obyvatelstvo tehdejšího Československa!!

     Rusko, jeho lid, ruský národ, prezident Vladimír Vladimírovič Putin a i všechny ostatní národy Ruské federace velice dobře znají cenu lidského života. Proto si každého váží, nechtějí válkunechtějí válkychtějí a přejí si žít v míru a přejí mír a pokojný život všem národům celého světaRusko války nezačíná, Rusko války razantně končí!  – A to vždy přímo v doupětech těch, kteří se pokoušeli, či stále pokouší, tuto zemi porobit, zotročit, rozparcelovat, vyrabovat a obyvatelstvo zahubit.

     Smyslem mého článku rozhodně není a nebylo detailně, podrobně popisovat vznik, průběh a konec druhé světové války, i když i to je, zejména v dnešní době, potřeba, neboť knihy, encyklopedie a učebnice, nebo i informace na internetu, ve škole a jinde jsou buď zakázané, cenzurované nebo dávno zfalšované, upravené, přepsané. Je tomu tak proto, že celou Evropu a USA dávno ovládají ti, kteří jsou nepoučitelní historií a opět fanaticky nenávistně štvou proti Rusku, ruskému národu s cílem poštvat a vyprovokovat nejen evropské národy opět do války proti Rusku.

Článek jsem napsal jako memento, varování všem válečným štváčům, všem těm „rusofobům“ – NECHTE RUSKO A RUSY NA POKOJI!! NECHTE JE ŽÍT, JAK ONI SAMI CHTĚJÍ!! – Jinak to s vámi velice špatně dopadne!  S námi se všemi! S celým světem! Svět bez Ruska pro Rusko nemá žádný smysl!! A to je dobře!! Fandím Rusku, jsem s Ruskem, s prezidentem Putinem, s ruským národem!

Mgr. Petr Michalů

ZDROJ: http://www.infokuryr.cz/n/2023/06/22/petr-michalu-22-cerven-2023-82-vyroci-zakerneho-napadeni-sovetskeho-svazu-fasistickym-nemeckem/

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem.
Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.
Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.
Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE: