Ekologičtí aktivisté se snaží zničit zelené technologie, které by mohly eliminovat emise z fosilních paliv.

Nesouhlasí s technologií zachycování a ukládání uhlíku.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Řada ekologických neziskových organizací se staví proti rozvoji technologie zachycování uhlíku, která umožňuje výrobcům fosilních paliv kompenzovat část emisí uhlíku, které produkují, přestože podle OSN je tato technologie potřebná k dosažení mezinárodních cílů v oblasti klimatu.
Podle dubnové zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) musí vlády a další subjekty využívat technologie zachycování uhlíku k odstraňování emisí skleníkových plynů z atmosféry, aby se omezil nárůst globální teploty pod 2,7 °C ve srovnání s předindustriální dobou.

„Poslední věc, kterou chtějí vidět, je mechanismus, který umožní, aby ropa a plyn zůstaly efektivními zdroji energie,“ řekl prezident nadace Rio Grande Paul Gessing pro Daily Caller News Foundation.
Ačkoli OSN uvádí, že technologie zachycování a ukládání uhlíku (CCS), tedy zařízení, které umožňuje producentům fosilních paliv zachycovat emise a zmírňovat tak globální oteplování, je potřebná pro splnění cílů v oblasti snižování emisí, řada skupin klimatických aktivistů se staví proti jejímu rozvoji, protože se domnívají, že CCS upevňuje postavení ropného a plynárenského průmyslu.
Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že vlády a další subjekty musí využívat CCS k odstraňování emisí skleníkových plynů z atmosféry a jejich ukládání pod zem, aby se omezil nárůst globální teploty pod 2,7 °C ve srovnání s předindustriální úrovní, jak uvádí dubnová zpráva IPCC. Klimatické aktivistické neziskové organizace jako Sierra Club, které již dříve označily práci IPCC za „zlatý standard“ klimatické vědy, však tvrdí, že CCS je „falešné“ klimatické řešení, které má pomoci průmyslu fosilních paliv.

„Vychází to ze zásadního nepřátelství vůči tradičním zdrojům energie a všemu, co pochází z fosilních paliv,“ řekl Paul Gessing, prezident Rio Grande Foundation, volnotržního think tanku, pro Daily Caller News Foundation. „Zaměřují se pouze na to, aby byly uzavřeny uhelné elektrárny nebo jiná zařízení bez ohledu na to, zda bude zachycování uhlíku součástí přechodu na energetiku, či nikoliv.“
Podle červencového článku časopisu Sierra Club se metody zachycování a ukládání oxidu uhličitého nevyplatí, protože se při nich z atmosféry neodstraní dostatečné množství CO2, a to kvůli značným investicím potřebným na jejich vývoj. Skupina také tvrdí, že by bylo mnohem výhodnější, kdyby společnosti nebo vlády místo investic do CCS vynakládaly peníze na větrné turbíny, solární panely a další formy obnovitelné energie.

Sierra Club však citoval dubnovou zprávu IPCC a vyzval ropné a plynárenské společnosti, aby pro zmírnění „klimatické krize“ udělaly více, uvádí se v tiskové zprávě.
Podle zprávy IPCC z roku 2018 je CCS důležitou součástí snižování emisí nákladově efektivním způsobem. Zachycování uhlíku je „nákladově konkurenceschopné“, protože je kompatibilní s energetickou infrastrukturou a mohlo by snížit náklady na zmírnění emisí CO2 o 30 % nebo více.

„V těchto zprávách si vybírají věci, které vyhovují jejich cílům, a zbytek ignorují … neměli by být proti žádnému řešení, které zahrnuje snížení emisí CO2,“ řekl prezident Institutu pro energetický výzkum Thomas Pyle pro DCNF. „Průmysl reaguje na jejich výzvy ke snižování emisí CO2, ale to skupinám jako Sierra Club nestačí, protože chtějí ropný a plynárenský průmysl zničit.“

Centrum pro biologickou rozmanitost (CBD), ekologická nezisková organizace, považuje CCS za „nebezpečnou“ taktiku a „podvod“, který podporují ropné a plynárenské společnosti, protože jim umožňuje zůstat ziskovými. Skupina rovněž uvádí, že projekty zachycování a ukládání uhlíku jsou umisťovány do černošských, hnědých a indiánských komunit, které mohou být poškozeny, pokud dojde k úniku nebo prasknutí podzemních úložišť.

„Můžete mít o této technologii pochybnosti, ale to neznamená, že není slibná… nakonec, podobně jako to udělaly [fosilní společnosti] s frackingem, mohou prolomit kód, a pokud se jim to podaří, bude to pro zelené katastrofa, protože se tím stanou součástí řešení problému klimatu,“ řekl Pyle.

Mezinárodní energetická agentura (IEA), skupina, která dříve odrazovala od investic do fosilních paliv, zjistila, že CCS je podle zprávy z roku 2021 „rozhodující“ pro dostatečné snížení emisí uhlíku do roku 2050. V roce 2021 IEA rovněž uvedla, že tato technologie je důležitá pro dosažení cílů „čisté nuly“, protože může pomoci řešit emise produkované výrobci cementu a dalšími odvětvími těžkého průmyslu.

V červenci 2021 zaslalo 198 klimatických organizací, včetně Sierra Clubu a CBD, dopis prezidentu Joe Bidenovi, ve kterém ho vyzvaly, aby zabránil vládě financovat projekty zachycování uhlíku. Skupiny uvedly, že CCS je „zbytečný, neefektivní a mimořádně rizikový“ systém, který pomáhá podporovat průmysl fosilních paliv a je v rozporu se „zásadami environmentální spravedlnosti“.

Demokraté z Výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů se nedávno k těmto názorům připojili a v memorandu z 9. prosince, v němž podrobně popisují „klimatické dezinformace“ a „greenwashingové“ kampaně ropných společností, uvedli, že CCS „upevňuje závislost na fosilních palivech“. V září ministerstvo energetiky oznámilo, že vynaloží 4,9 miliardy dolarů na rozvoj projektů zachycování uhlíku v naději, že splní cíl prezidenta Joea Bidena vytvořit do roku 2050 ekonomiku s „nulovými čistými emisemi“, jak uvádí tisková zpráva ministerstva.

„Prostě stále tlačí a tlačí na nerealističtější a radikálnější politické předpisy, než na rozumný přechod,“ řekl Gessing. „To poslední, co chtějí, je mechanismus, který umožní, aby ropa a plyn zůstaly efektivními zdroji energie.“
Sierra Club a Centrum pro biologickou rozmanitost na žádost DCNF o komentář bezprostředně nereagovaly. IPCC odkázala DCNF na svou dubnovou zprávu.