Archív značky pro: syny Vám nedám

Zoufaleho volani diskutera Jarina

Ne, své syny vám nedám

BLOG – převzato z blogu Vidlákovy kydy

Přátelé, nemožné se stalo skutkem.

Zajisté jste zaregistrovali odkaz na německou protiválečnou píseň. Kde rodiče zpívají, že své děti pro válku nedají. Jeden můj čtenář ji přeložil do češtiny a rovnou i nazpíval. Jmenuje se Qíla a já mu vzdávám hold.

Myslím, že se holkám k dnešní demonstraci bude hodit.

Zde je text je i nazpívána:

Myslím, že bych vám teď měl dát vědět.

Nečekat a napsat vám to sám.
Do registrů nemusíte hledět.
Hlásím rovnou, že dva syny mám!

Miluji je oba, chci vám říci.
Víc než můj zrak, víc než život sám
Oni pro vás nezvednou zbraň k líci!
Ne, své syny vám nedám!
Ne, své syny vám nedám!

Mít úctu k živému jsem jim vštípil
I Cenu každého života znát
Odpouštět a milosrdný býti
Všechny boží tvory milovat

Nesnaž se je kazit nenávistí
Žádné tvé cíle čest či povinnost
nedonutí do války je jíti
Ne toho všude bylo dost.
Ne toho všude bylo dost.

(Určitě jsem pro tohle, já matka)
Určitě ne pro tohle je matka
(Nepřivedla je na svět s bolestí)
Nepřivedla na svět s bolestí
Ne pro vás a ne pro vase jatka.
Probděla jsem noci v neštěstí. /
Probděla dost nocí v neštěstí

Zoufale jsem stála u postýlky / Zoufale tam stála u postýlky
Snad nemoc malých dětí překonám.
Až vyčerpání přervalo ty chvilky.
Ne, své syny vám nedám!
Ne, své syny vám nedám!

Nebudou tu pochodovat v řadách
Do posledního z nich bojovat
Na zmrzlé zemi hořet v krutých vřavách
Zatímco vy tu chcete hodovat.

Ochránit své děti jako táta
To je hlavní povinnost, co mám.
I proti vámi, ta povinnost je svatá
Ne, své syny vám nedám!
Ne, své syny vám nedám!

Naučím je nenechat se zlomit
Odolnost a nepoddajnost znát.
Proti vašim rozkazům se bouřit
Před kýmkoliv vždycky rovně stát.

Naučím je jít si vlastní cestou.
Jak neleknout se výhružek, to znám.

Svůj osud ať si sami jen rozhodnou
Ne, své syny vám nedám!
Ne, své syny vám nedám!

A to s nimi raději někam zmizím
než zotročit je ve vaší moci
daleko až někam k zemím cizím
bez prostředků jak zloděj, v noci

Máme jenom tohle krátké žití
Do očí ti to teď přísahám
Že je nedám pro vás zahubiti
Ne, své syny vám nedám!
Ne, své syny vám nedám!

Holky, držím vám palce a strašně lituji, že tam nejsem s vámi.

Zdroj:https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/ne-sve-syny-vam-nedam