, ,

09.07.2024, rozklikni si🔝🔝🔝denně: Témata různorodá a velice zajímavá…

09.07.2024: RANNÍ ZPRÁVY, Témata: různorodá a velice zajímavá…

 

❤️ Vychovejme dětí, které umí pojmenovat rostliny a zvířata, ne celebrity a značky!

 

 

📌📢🔝🔝🔝🚜 8. července 2024, VOLNÝbloG, Lenka Peterková: BRITŠTÍ ZEMĚDĚLCI DOSTÁVAJÍ DOTACE ZA TO, ŽE NA SVÝCH POLÍCH ZASEJÍ PLEVEL A TRANSFORMUJÍ PŮDU DO NEOBDĚLÁVANÉ PODOBY V RÁMCI ÚDAJNÉ OCHRANY KLIMATU, ZVĚŘE A MÍSTNÍHO BIOTOPU!

 

👉 Naprosté šílenství a neuvěřitelná agenda proti zemědělcům již dorazila i do Velké Británie, kde začaly letos obrovské protesty farmářů podobně jako před časem v Holandsku, ale v tomto případě na to jde britská vláda jinak. Zatímco v Holandsku se vláda rozhodla vybíjet hospodářská zvířata pod záminkou, že produkují metan a dusík, tak naproti tomu ve Velké Británii začala vláda zemědělcům vyplácet dotace na plevel.

Ano, slyšíte správně. Dostávají dotace, aby na svých polích zaseli plevel, divoké rostliny, bodláčí a náletové dřeviny v zájmu zvýšení biodiverzity v krajině a obohacení biotopu o hmyz a zvířata. Systém dotací začal již v době covidové pandemie, ale tehdy se týkal jen úzkých pásů okolo některých polí.

 

👉 To se teď změnilo a vláda od loňského ledna vyplácí dotace na celá pole, aby je zemědělci nechali zarůst plevelem. A odkud se vozí potom zemědělská produkce do Velké Británie? No přece z EU a rovněž z Ukrajiny!

 

👉 Londýn vyváží na Ukrajinu zbraně, zatímco opačným směrem proudí ukrajinská agrární produkce. A proto britská vláda může likvidovat své domácí farmáře. Mnozí farmáři zvažují, že prostě s farmařením skončí.

 

👉 V pátek jsem hovořil na Svobodném vysílači CS mimochodem právě o tom, proč najednou po více než dvou letech neúspěšné války kolektivního Západu proti Rusku začínají tlaky a iniciativy na okamžité ukončení války, a to i za cenu územních ztrát Ukrajiny. Největší investiční korporace na světě, tedy americký BlackRock, má na Ukrajině nakoupeny obrovské zemědělské plochy, a to především na jihu a jihovýchodě Ukrajiny, tedy tam, kdy nyní probíhají boje, případně v místech, která jsou již pod kontrolou Rusů.

 

👉 Anebo by brzy pod jejich kontrolou mohla být. Rusko se nepodařilo porazit, a dokonce ani zastavit, takže hrozí nejen porážka Ukrajiny, ale z hlediska západních elit něco mnohem horšího, a to je ztráta investic do ukrajinské zemědělské půdy, která má klíčovou roli pro plány globálních elit v rámci ukotvování procesu Total Control nad populací v Evropě.

 

NÁSTROJE PROCESŮ ŘÍZENÍ NA KONTROLU NÁRODŮ A POPULACÍ:

 

Populaci a davy národů lze ovládat několika nástroji v procesech řízení. Těch nástrojů není mnoho, ale zato jsou velice účinné.

 

👉 PRVNÍM NÁSTROJEM JE TVORBA A KONTROLA DISTRIBUCE PENĚZ A PŘEDEVŠÍM ÚVĚRŮ, KTERÉ JSOU LEPŠÍ DEFINICÍ MĚNY NEŽ PENÍZE.

 

Peníze vlastně nejsou peníze, ale pohledávky za úvěry. Když si uložíte peníze do banky, nemáte v bance peníze, ale pohledávku za úvěrem, který jste bance poskytli. Když dostanete v práci výplatu po měsíci práce, jedná se o úhradu dluhu a pohledávky, kterou máte vůči zaměstnavateli. Peníze tak ve skutečnosti představují nástroj na vyrovnání pohledávek a dluhů.

👉 Kdo kontroluje emise peněz na trhu, kontroluje národy, a hlavně jejich dluhy.

 

👉 DALŠÍMI NÁSTROJI JSOU NAPŘ. KONTROLA A DISTRIBUCE PALIV A ENERGIÍ, KONTROLA A DISTRIBUCE ZLATA, DIAMANTŮ A VZÁCNÝCH KOVŮ, KONTROLA A DISTRIBUCE LÉKŮ A VAKCÍN, ALE NOVĚ V POSLEDNÍ DOBĚ K TOMU PŘIBYLY DALŠÍ DVA NÁSTROJE, A TO JSOU KONTROLA A DISTRIBUCE MÉDIÍ, INFORMACÍ A ZÁBAVY, KDY JE VYTVÁŘENA SNAHA ÚPLNĚ POTLAČIT A ZABLOKOVAT MÉDIA, INFORMACE A ZÁBAVU NEZÁVISLÝCH PLATFOREM.

 

👉 A vedle toho KONTROLA A DISTRIBUCE POTRAVIN V POPULACI, KDY JE PROVÁDĚNA OPERACE NA LIKVIDACI NAPROSTO VŠECH SOUKROMÝCH ZEMĚDĚLCŮ V EVROPĚ POD ZÁMINKOU OCHRANY KLIMATU, EKOLOGIE, ZVĚŘE A OBECNĚ BIOTOPU.

 

Tyto dva nástroje jsou přitom v globalizaci relativně nové, protože ještě před pár lety bylo nemyslitelné vypínat weby, které se nelíbí vládě, a bylo i nemyslitelné lidi omezovat na potravinách a vnucovat jim potraviny z hmyzu a červů. V pátek jsem na SVCS toto téma otevřel a je potřeba si vysvětlit další souvislosti.

 

👉V RÁMCI NASUNOVÁNÍ TOTAL CONTROL SPOLEČNOSTI DOJDE K ODEBRÁNÍ SVOBODY NA VÝROBU POTRAVIN, KTERÉ SE BUDOU PRODUKOVAT CENTRÁLNĚ A PŘEVÁŽNĚ MONOPOLNĚ NA UKRAJINĚ

 

👉 LIDSKÁ SVOBODA je odvislá od několika svobod, přičemž svoboda pohybu a cestování je natolik zjevná, že ji není potřeba připomínat. Pokud bych se vás ale zeptal, jaké další svobody máte, asi byste už museli začít přemýšlet, abyste je vyjmenovali. Svoboda názoru a projevu přitom již v dnešní době neplatí. Vyjádříte názor, že poslanci schválením pandemického zákona se dopustili zločinu proti lidu a zasloužili by naházet do Vltavy, a skončíte na 5,5 roku v kriminálu. Ovšem to není jediná svoboda.

 

👉 DALŠÍ SVOBODOU JE SVOBODA ČLOVĚKA ROZHODOVAT O SVÉM TĚLE. To už rovněž bylo porušeno při poslední pandemii a nová pandemická smlouva s WHO dokonce přináší mechanismy, jak omezit pohyb lidí, tedy svobodu pohybu jedince jako trest za to, když se odmítne vzdát svobody ochrany těla a nenechá si vpíchnout vakcínu. A úplně nově je zde nový nástroj, kdy globalisté chtějí lidem sebrat svobodu pěstování a výroby potravin, a následně i svobodu rozhodování, jaké potraviny budeme jíst a konzumovat.

 

👉V OBOU PŘÍPADECH JE PŘITOM LIKVIDACE TĚCHTO SVOBOD OKOLO POTRAVIN REALIZOVÁNA ZA POMOCI VÝMLUV A ZÁMINEK O OCHRANĚ KLIMATU, OVZDUŠÍ, EKOLOGIE, BIOTOPU, ZVÍŘÁTEK, VODNÍCH ZDROJŮ, LESŮ A DALŠÍCH PRVKŮ V KRAJINĚ. V Holandsku byla před pár lety spuštěna naprosto sebevražedná kampaň s cílem vybít polovinu všech zemědělských zvířat.

 

👉Tím má postupně dojít ke kolapsu Holandska jako jedné z největších zemědělských ekonomik a producentů živočišných potravin v Evropě.

 

👉 V té samé chvíli byly Nizozemcům NABÍZENY NÁHRAŽKY ŽIVOČIŠNÝCH POTRAVIN V PODOBĚ HMYZU A ČERVŮ, COŽ BYLY PROJEKTY FIREM A FONDŮ NAPOJENÝCH NA BILLA GATESE. Psali jsme o tom v jednom z našich článků a jak se ukazuje, ten proces likvidace soukromých zemědělců se rozšířil už i do Velké Británie.

 

GLOBALISTÉ LIKVIDUJÍ Z LONDÝNA NEJEN ZEMĚDĚLSTVÍ V EU, ALE I NA BRITSKÝCH OSTROVECH

 

👉 Britské ostrovy přitom již nejsou v Evropské unii, ale přesto ten proces na likvidaci britských zemědělců už dorazil i do Velké Británie. TO JE POTVRZENÍM TOHO, ŽE ODCHODEM Z EU SE LONDÝN NEJEN NEVYMANIL Z PODRUČÍ GLOBALISTŮ, ALE NAOPAK SE TA ZEMĚ JEŠTĚ VÍCE PROPADLA DO GLOBALISTICKÝCH STRUKTUR.

 

👉 Není divu, protože CENTRUM GLOBALIZACE VŽDY BYLO A SÍDLILO V LONDÝNĚ VE STRUKTURÁCH LONDÝNSKÉHO FINANČNÍHO SVĚTA V LONDON CITY A TOTO CENTRUM KONTROLUJE DŮM ROTHSCHILD.

 

👉 👉 👉 Brexit prostě odpojil Velkou Británii od Evropské unie jako letadlovou loď, které odplula od břehů Francie. Tím došlo k tomu, že teď už nikdo z EU nemůže „rudoštítovcům” mluvit do práce a kontrolovat z Evropské komise a ze struktur Evropského parlamentu jejich procesy v City. A likvidace britských zemědělců, to je opravdu případ sám pro sebe.

 

👉 Britská vláda totiž zahájila další maskírovku a pod záminkou biodiverzity a ochrany přírodního biotopu začala zemědělcům vyplácet dotace zato, že přestanou na svých polích pěstovat potraviny a pást krávy a ovce, a prostě ta pole a louky osejí plevelem a divokými rostlinami, aby se prý do krajiny vrátil divoký biotop, který byl v Británii před zahájením agrokultury, což bylo před více než 700 lety.

 

Soustavná a organizovaná agrární činnost na Britských ostrovech se datuje od počátku 14. století, kdy začaly vznikat farmy v rámci lenního práva a pronajatých půdních pozemků od britské šlechty.

👉 Britští zemědělci tak dostávají dotace, aby nic nepěstovali a nechovali, aby nechali pole zarůst plevelem a hložím. Naprosto šílený proces, který se vlastně rovná sebevraždě národa.

PROCES „WILDERIZACE” BĚŽÍ V EVROPĚ NAPLNO!

 

Tento proces jsem vám už v několika článcích a také v pořadech na SVCS představil jako proces wilderizace, tedy 👉 proces zdivočení naší planety, což se týká i transformace šlechtěné a hnojené zemědělské půdy na neobdělávaný biotop porostlý plevelem, houštinami, náletovými dřevinami a keři, bodláčím a dalšími prvky divoké neobdělávané půdy, která má prý vrátit přítomnost zvěře a hmyzu, což jistě zajistí, ale na úkor člověka a na úkor jeho potravinové bezpečnosti. 🙈

 

👉 Protože návrat půdy do obdělávatelné podoby v budoucnu bude již prakticky vyloučený, resp. bude vysoce finančně náročný, protože jak ví každý zemědělec, divoké pozemky jsou extrémně překyselené v půdě a nedají se používat pro pěstování potravin. Rekultivace půdy je sice možná pomocí pesticidů a herbicidů společně s vysokými dávkami dusíkatého hnojiva a výsadby plodin, které z půdy tzv. vytáhnou kyselost, 👉jenže, má to jeden háček.

 

👉Na rostlinnou výrobu je totiž úzce navázána živočišná výrobaPokud zemědělec nechá svá pole zanést plevelem naproti dotacím, automaticky přijde o zdroje krmiva pro svůj skot, přijde o travní plochy na trávu a seno pro krávy, přijde o pole plodící brambory pro prasata, přijde o pole plodící obilí pro kuřata a drůbež obecně.

👉 Zemědělec prostě vezme dotace na plevel, nechá svoje farmaření postupně za úplatu od státu zlikvidovat a živočišná výroba mu skončí na jatkách. A proč ta likvidace zemědělců pod záminkami ochrany klimatu v Evropě? No přece kvůli ovládnutí trhu s potravinami v Evropě!

👉 KDO BUDE OVLÁDAT DISTRIBUCI A VÝROBU POTRAVIN V EVROPĚ, BUDE OVLÁDAT NÁRODY A POPULACE NÁRODŮ.

 

👉S NÁRODY V EVROPĚ NEBUDOU MÍT GLOBALISTÉ ŽÁDNÉ SLITOVÁNÍ!!!!!

 

A víte, proč je v plánu wilderizace polí ve Velké Británii a jejich transformace na divoké a zarostlé úhory? 👉 PROTOŽE V BUDOUCNU SE VEŠKERÉ POTRAVINY MAJÍ PĚSTOVAT POD DOHLEDEM NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ NA OBROVSKÝCH LÁNECH NA UKRAJINĚ!

👉 A kdo bude kontrolovat ukrajinskou půdu, ten bude kontrolovat distribuci potravin v celé Evropě!

👉A kdo kontroluje potraviny, ten kontroluje národy a jejich poslušnost! Bez poslušnosti nebudou potraviny v národě, ALE BUDE V NĚM PRO ZMĚNU HLADOMOR!

 

Zamyslete se, co je to za neuvěřitelné protinárodní a PROTILIDSKÉ BESTIE, které nutí zemědělce transformovat výnosové a potraviny produkující zušlechtěné pozemky na divoké úhory?

👉TYTO GLOBÁLNÍ ELITY HLÁSAJÍ, ŽE NA PLANETĚ ZEMÍ MÁ BÝT JENOM 500 MILIONŮ LIDÍ, PROTOŽE UŽ I 1 MILIARDA JE PRO NĚ PRÝ MOC.

 

👉 Všechno, co teď tyto elity dělají, je ELIMINACE SVOBODNÝCH NÁRODŮ SE SVOBODNÝMI LIDMI A JEJICH TRANSFORMACE DO OTROKŮ A MUKLŮ, KTEŘÍ PŘIJDOU O SVOBODU POHYBU A CESTOVÁNÍ, O SVOBODU SLOVA A PROJEVU, O SVOBODU ROZHODOVÁNÍ O VLASTNÍM TĚLE A NOVĚ I O SVOBODU PĚSTOVÁNÍ A KONZUMACE POTRAVIN.

👉 A to všechno pod záminkami o ochraně planety, klimatu, půdy, vody, zvířátek a bůhví čeho všeho dalšího, co si vymyslí!!!

 

👉 👉 👉 To samé v podstatě začalo v Evropě již při zavedení BIOPALIV Z ŘEPKY, což mělo za úkol zlikvidovat v Evropě soukromou produkci potravin, a to s cílem finančně motivovat farmáře, aby se vykašlali na pěstování potravin a šli raději do řepky.

👉 A to se i stalo, viz.: Česko, kde polské a ukrajinské brambory stojí více než jihoamerické banány.

👉 ČSSR PŘED ROKEM 1989 PŘITOM BYLA POTRAVINOVĚ ZCELA SOBĚSTAČNÁ ZEMĚ, JEDNA Z MÁLA NA SVĚTĚ!

 

👉 Osévání polí v Británii plevelem se od vybíjení krav v Holandsku v ničem neliší, je to jenom vyšší level. Cílem je prostě monopolizace výroby a distribuce potravin v Evropě soustředěná na Ukrajině v rukách globalistů.

👉 Svobody člověka mají postupně všechny zmizet, samozřejmě ale pod záminkou vyššího dobra, ochrany klimatu apod.

👉 A právě potravinová svoboda je jednou z těch, která je úplně přehlížena, protože nám připadá jako přirozená. JENŽE NENÍ.

👉 JE TO JEDNA Z VŮBEC POSLEDNÍCH SVOBOD, KTERÁ NÁM ZŮSTÁVÁ.

 

-VK-Šéfredaktor AE News

 

https://volnyblog.news/britsti-zemedelci-dostavaji-dotace-za-to-ze-na-svych-polich-zaseji-plevel-a-transformuji-pudu-do-neobdelavane-podoby-v-ramci-udajne-ochrany-klimatu-zvere-a-mistniho-biotopu/

 

 

📌8. července 2024: Jediný suverénní evropský politik se pokouší zachránit Evropu před další velkou válkou‼️ Tak mu držme všichni palce, aby s ním někde „nešťastnou náhodou“  nespadla helikoptéra…

https://t.me/absurdnisvet/75862

 

 

📌8. července 2024: 🤡 ZELENSKYJ – V POLSKU SE VYTVÁŘÍ DOBROVOLNICKÁ LEGIE:

 

Pro Polsko se vyvíjí mechanismus pro sestřelování ruských raket a bezpilotních letounů v ukrajinském vzdušném prostoru vypálených směrem na Polsko.

Bezpečnostní smlouva předpokládá vytvoření dobrovolnické legie v Polsku s možnou účastí cizinců.

Nyní se ukrajinští občané, kteří se nacházejí v Polsku, Litvě a dalších zemích EU, budou moci dobrovolně zapojit do obrany Ukrajiny.

https://t.me/to_je_nas_svet/27666

 

 

📌8. července 2024: ⚡️ ŽEBRÁK VE VARŠAVĚ POŽÁDAL TUSKA O VYDÁNÍ SOVĚTSKÝCH STÍHAČEK MIG.

Tusk odpověděl, že Polsko tak prozatím nemůže učinit, protože se podílejí na hlídkování na obloze v rámci programu NATO.

Varšava však může o předání uvažovat, pokud je země NATO nahradí pro Polsko modernějšími letouny.

https://t.me/to_je_nas_svet/27667

 

 

🤡Zelenskyj: SETKAL JSEM SE S POLSKÝM PREZIDENTEM ANDRZEJEM DUDOU.

 

Informoval jsem ho o ruských úderech. Diskutovali jsme o tom, co je potřeba udělat pro zajištění větší ochrany našich lidí. Obranná spolupráce a potřeby ukrajinských obranných sil jsou nejvyššími prioritami. Upozornili jsme na význam inauguračního mírového summitu a bezpečnostní dohody mezi Ukrajinou a Polskem.

Věříme v mírovou a silnou Ukrajinu společně s mírovým a silným Polskem. Ukrajinská armáda chrání bezpečnost Polska a celé Evropy. A my jsme vděční, že nám Polsko pomáhá. https://t.me/to_je_nas_svet/27669

 

 

📌8. července 2024: 🇭🇺 MAĎARSKO ZAVÁŽE MÉDIA, ABY VRÁTILA PENÍZE ZÍSKANÉ ZA „VÁLEČNOU PROPAGANDU“ – uvedla vláda maďarského premiéra Viktora Orbána:

 

„Vláda rozhodla o protiválečném akčním plánu. Obsahuje několik kroků. V prvním z nich se chceme postavit proti válečné propagandě, proto považujeme za důležité vytvořit maximální transparentnost pro politické strany a média.“  https://t.me/to_je_nas_svet/27668

 

 

📌8. července 2024: ☠️☠️☠️☠️☠️ VANCOUVER: DÍTĚ, TEN NEJVĚTŠÍ ZABIJÁK KLIMATU…  https://t.me/absurdnisvet/75865

 

 

📌8. července 2024: ZÁKON V PERU KLASIFIKUJE TRANS LIDI JAKO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ…👏👏👏 ((U nás jsou duševně nemocní všichni od hlavy. Ryba vždy smrdí od hlavy!!!))

https://t.me/absurdnisvet/75866

 

 

📌8. července 2024: Elon Musk: „POKUD NEEXISTUJE JEDEN – JEN JEDEN – ANI *POKUS* O STÍHÁNÍ TOHOTO SEZNAMU EPSTEINOVÝCH KLIENTŮ (NAPADÁ MĚ BILL GATES A REID HOFFMAN).

 

Buď FBI dělá svou práci, nebo existují pádné důvody pro obnovení nebo zrušení celého oddělení. 👍

https://t.me/absurdnisvet/75867

 

 

📌8. července 2024: 🇭🇺🇷🇺 PREMIÉR ORBÁN DAL BĚHEM NÁVŠTĚVY MOSKVY JASNĚ NAJEVO, ŽE TAM NECESTOVAL JMÉNEM NATO, ŘEKL STOTTERBERG😂

https://t.me/absurdnisvet/75869

 

 

📌8. července 2024: „NENÍ NÁHODA“, ŽE MODIHO NÁVŠTĚVA V MOSKVĚ SE SHODUJE SE SUMMITEM NATO VE WASHINGTONU, řekla poslankyně ruské Dumy Maria Butina.

 

Indický premiér přijel do Ruska ve stejnou dobu, kdy se v hlavním městě USA sešli hlavy států a vlád aliance. Stojí „proti západní agresi“ a je „pro suverénní stát,“ řekla RT.

https://t.me/absurdnisvet/75870

 

 

📌8. července 2024: MODI PO PŘÍJEZDU NA LETIŠTI A DO MOSKEVSKÉHO HOTELU:

https://t.me/absurdnisvet/75872

https://t.me/absurdnisvet/75873

 

 

📌8. července 2024: 🇳🇪🇺🇸 AMERICKÉ JEDNOTKY OPUSTILY LETECKOU ZÁKLADNU 101 POBLÍŽ NIAMEY V NIGERU.

https://t.me/absurdnisvet/75874

https://t.me/absurdnisvet/75875

https://t.me/absurdnisvet/75876

https://t.me/absurdnisvet/75877

 

⚠️🇧🇫🇲🇱🇳🇪 BURKINA FASO, MALI A NIGER SE ROZHODLY SPOJIT A VYTVOŘIT KONFEDERACI VOJENSKÉ ALIANCE SAHEL

https://t.me/absurdnisvet/75880

 

 

📌8. července 2024: NĚMECKÝ FOTBALOVÝ KAPITÁN ŘÍKÁ, ŽE JEHO ZEMI „ZAHLTILI“ MIGRANTI, UŽ TAM NENÍ BEZPEČNÉ ŽÍT…  dodal, že bude i nadále žít ve Španělsku navzdory svému odchodu do důchodu kvůli obavám o bezpečnost a připustil, že by byl raději, kdyby jeho sedmiletá dcera šla ven do španělského města než do německého.

 

https://www.thegatewaypundit.com/2024/07/german-soccer-captain-says-his-country-has-been

 

 

📌8. července 2024: 🇫🇷 FRANCOUZSKY 🚴‍♀️ CYKLISTA DOSTAL POKUTU 205 € ZA TO, ŽE POLÍBIL SVOU ŽENU BĚHEM TOUR DE FRANCE

 

Cyklista Lidl Trek Julien Bernard dostal pokutu od Union Cycliste Internationale (UCI) za krátkou zastávku během sedmé etapy Tour de France, během níž ho políbila jeho manželka.

 

Pokuta za „neslušné nebo nevhodné chování během závodu a poškození image sportu“ 🙈

https://t.me/absurdnisvet/75879

 

 

📌8. července 2024: 🇺🇸🇺🇦/🇷🇺 „KTERÁ ZEMĚ JE PRO UKRAJINU NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM: RUSKO NEBO USA?

 

Jeffrey Sachs: „USA! PROTOŽE AMERIKA PŘIVEDLA UKRAJINU KE KATASTROFĚ SLADKÝMI ŘEČMI.“

https://t.me/absurdnisvet/75881

 

 

📌8. července 2024: 🇭🇺🇨🇳 👉 VIKTOR ORBAN BYL NA NÁVŠTĚVĚ V ČÍNĚ A PODLE MAĎARSKÉHO PORTÁLU 444.HU BY MĚL DO PEKINGU DORAZIT DNES 8. ČERVENCE.

https://t.me/absurdnisvet/75882

 

👉 🇦🇿 🇭🇺 ORBAN PŘIJEL DO ÁZERBÁJDŽÁNU NA NÁVŠTĚVU, ABY SE ZÚČASTNIL NEFORMÁLNÍHO SUMMITU ORGANIZACE TURECKÝCH STÁTŮ, INFORMUJE AGENTURA AZERTAJ

https://t.me/absurdnisvet/75883

 

👉 PATRIOTI PRO EVROPU JIŽ MAJÍ 23 POSLANCŮ – minimální počet pro formální uznání Evropským parlamentem – poté, co se k hnutí připojila Dánská lidová strana a vlámská pro-nezávislá nacionalistická strana Vlaams Belang.

 

Viktor Orban řekl, že se strany sejdou v pondělí v Bruselu. Jejich počet však pravděpodobně jen poroste, potenciálním spojencem je Rassemblement National Marine Le Pen a o připojení již projevila zájem italská Lega.

 

Mezitím vysocí představitelé EU vyjádřili hněv na Orbána za to, že se odvážil rozšířit diplomatické vztahy během jeho sobotní návštěvy summitu Organizace tureckých států v Ázerbájdžánu.

https://t.me/absurdnisvet/75885

 

 

📌8. července 2024: „Začneme restartem Evropy,“ řekl nový britský ministr zahraničí David Lammy🤨 😣 ((Opět do stavu Vaší kolonie???))

https://t.me/absurdnisvet/75884

 

 

📌8. července 2024, HN televízia: FICO U PRÍLEŽITOSTI ŽNÍ, SA PRVÝKRÁT OD ATENTÁTU POSTAVIL PRED NOVINÁROV

 

https://youtu.be/3N6z82DPyqM?si=-kq-nDFuesJJPJaL

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️08.07.2024, Times Of India, Roman Kirsch: „UKRAJINĚ VSTUP NEPOVOLEN“: ZELENSKYJ V ŠOKU, PROTOŽE NATO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ OKAMŽITÉ ČLENSTVÍ KYJEVA…

 

https://youtu.be/4xClqi8U5Jk?si=iu6HplUltpVUA4aC

 

 

📌8. července 2024, CNN Prima News: KUPKA: JSTE SPÍŠ PATRIOTI PRO RUSKO. POŽÁDEJTE NA MINISTERSTVU O ZRUŠENÍ ANO, OPÁČIL NACHER

 

Byla to sólová akce, Viktor Orbán slouží jako užitečný idiot Vladimíra Putina. V pořadu Partie Plus na CNN Prima NEWS tak zhodnotil cestu maďarského premiéra do Moskvy ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher ale podotkl, že Orbán je jako jediný evropský politik schopný hovořit jak s Ukrajinou, tak s Ruskem. Odmítl, že by hnutí ANO Orbánovu návštěvu Kremlu tolerovalo kvůli společné frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu, kterou spolu s maďarským předsedou vlády zakládalo.

 

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, což některé politiky rozhořčilo. „Zásadní problém je v tom, že neexistovala žádná promyšlená dohoda, jakým způsobem by mohl třeba i Viktor Orbán způsobit nějaký posun v mírovém jednání. Byla to sólo akce. Je hrozně zajímavé sledovat, jakým způsobem to v tuto chvíli ruská média interpretují. Fakt je, že Orbán slouží jako užitečný idiot Vladimíra Putina,“ řekl v Partii Plus na CNN Prima NEWS ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Schůzka Orbána s Putinem v Moskvě? Je dobře, že se někdo snaží o dialog, oceňují členové ANO

 

Místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher nesouhlasil. „Chtěl bych připomenout, že Viktor Orbán byl předtím v Kyjevě, kde se sešel s ukrajinským prezidentem Zelenským,“ připomněl. „Orbán je zřejmě jediným politikem z Evropy, který je schopen hovořit s oběma. Pokud by se ta jednání posunula, byť o milimetr, tak si myslím, že je to v pořádku,“ sdělil Nacher.

 

Že by Orbánova cesta do Moskvy byla ze strany hnutí ANO tolerována kvůli společné frakci v Evropském parlamentu, Nacher odmítl. „Měl bych na to podobný pohled bez ohledu na frakci. To s tím nemá nic společného. Ta frakce je o nějakém pohledu, nikoliv na Ukrajinu, ale na budoucí směřování Evropské unie, Green Deal a migrační pakt,“ upozornil Nacher.   Podle Kupky je však i postoj k ruské válce na Ukrajině jedním z hlavních témat, které má Evropský parlament v dalších pěti letech před sebou. „Frakce se nepochybně bude muset zabývat, jak se k tomu postaví. Opravdu to vypadá tak, že jde spíš o ruské než evropské patrioty,“ pronesl Kupka.

 

Proti tomu se ale Nacher ohradil. „To jsou vždycky takové nálepky. Běžte na ministerstvo vnitra, požádejte, aby zrušilo hnutí ANO a další strany. Vy takhle útočíte na všechny, na hnutí ANO, na SPD, na Motoristy, na Filipa Turka. Vlastně všichni kromě pětikoalice mají nějakou nedemokratickou nálepku – proruští dezoláti, náckové a podobně,“ dodal Nacher.

 

https://cnn.iprima.cz/kupka-jste-spis-patrioti-pro-rusko-pozadejte-na-ministerstvu-o-zruseni-ano-opacil-nacher-441833

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPEMwXnzORE

 

 

📌8. července 2024, 👉20:04: PUTIN SE SETKAL S MÓDÍM V NOVO-OGARJOVU:

 

Vladimir Putin se setkává s indickým premiérem Naréndrou Módím ve státní rezidenci prezidenta Ruské federace v Novo-Ogarjově.

 

Podle ruského vůdce dnes můžete diskutovat o stejných otázkách doma, ale neformálně. Video ze setkání na svém kanálu Telegram zveřejnil autor a spolumoderátor pořadu „Moskva. Kreml. Putin“ Pavel Zarubin.

 

Novinář také poznamenal, že schůzka se koná pod širým nebem. Na stole je čaj a ovoce.

 

Připomeňme, že Módí odletěl do Moskvy 8. července. Premiér označil recepci v ruské metropoli za nezapomenutelnou.

 

https://www.vesti.ru/article/4036907

 

 

👉20:18: MÓDÍ NA NÁVŠTĚVĚ RUSKA: JE VELKOU RADOSTÍ NAVŠTÍVIT PŘÍTELE DOMA:

 

Indický premiér Naréndra Módí během neformálního setkání v Novo-Ogarjově označil ruského prezidenta Vladimira Putina za svého přítele.

 

„Je to velká radost navštívit přítele v jeho domě,“ řekl šéf indické vlády ve vysílání televizního kanálu Russia 24.

 

Módí poděkoval Putinovi za pozvání k návštěvě Ruska a upozornil také na zajímavý program jeho návštěvy.

 

Indický premiér je v Moskvě na dvoudenní návštěvě. Jak již dříve informoval tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, 9. července proběhnou oficiální rozhovory mezi Putinem a Módím v úzké a rozšířené delegaci.     https://www.vesti.ru/article/4036916

 

 

 

📌8. července 2024, 18:08: MINISTERSTVO OBRANY UKÁZALO ZÁBĚRY ZNIČENÍ HIMARS, KTERÉ ZASÁHLY SEVASTOPOL:

 

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo videozáznam zničení amerických odpalovacích zařízení vícenásobných odpalovacích raketových systémů (MLRS) vyrobených společností HIMARS v raketových hlavicích ATACMS, kterými Kyjev 23. června zasáhl civilní infrastrukturu Sevastopolu.

 

Záběry byly zveřejněny na kanálu Telegram Ministerstva obrany Ruské federace.

 

Výpočty operačně-taktického komplexu Iskander (OTRK) zahájily raketový útok na maskované pozice tří odpalovacích zařízení HIMARS MLRS detekovaných ruskými drony v lesním pásu poblíž vesnice Klapaya v Chersonské oblasti, podle komentáře k videu.

 

„V důsledku úderu byla zničena tři odpalovací zařízení M142 HIMARS MLRS v hlavici rakety ATACMS a až 10 zahraničních specialistů, kteří sloužili americkým MLRS,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.

 

https://www.vesti.ru/article/4036695

 

 

📌8. července 2024, 18:43, Poljanskij: RADA BEZPEČNOSTI OSN SE 9. ČERVENCE SEJDE O UKRAJINU:

 

Západ požádal o naléhavé zasedání Rady bezpečnosti OSN v souvislosti s raketovým útokem na Kyjev, napsal na svém kanálu Telegram Dmitrij Poljanskij, první zástupce stálého zástupce Ruské federace při OSN.

 

Rusko, které v současné době předsedá Radě bezpečnosti, plánuje uspořádat toto setkání 9. července v 17:00 moskevského času. Ruští diplomaté předloží fakta, která vyvracejí kyjevskou verzi, dodal Poljanskij.

 

Připomeňme, že dříve v ukrajinském hlavním městě zahřmělo několik výbuchů. Kyjevský režim si pospíšil s prohlášením, že ozbrojené síly Ruské federace zasáhly civilní cíle.

 

Ruské ministerstvo obrany ukrajinská prohlášení popřelo. Ministerstvo vysvětlilo, že civilní objekty byly poškozeny v důsledku pádu ukrajinských protiletadlových raket. Ruská armáda připomněla, že Kyjev často vyvolává „záchvaty vzteku“ před událostmi NATO.

 

Příští summit Severoatlantické aliance se bude konat od 9. do 11. července ve Washingtonu.

 

https://www.vesti.ru/article/4036762

 

 

📌8. července 2024, 22:27, Kirby: USA NEPLÁNUJÍ ZRUŠIT OMEZENÍ PRO OZBROJENÉ SÍLY UKRAJINY NA ÚDERY NA ÚZEMÍ RUSKÉ FEDERACE:

 

Spojené státy ponechávají v platnosti omezení útoků americkými zbraněmi na území Ruské federace, uvedl koordinátor Bílého domu pro strategickou komunikaci John Kirby.

 

Dodal, že v politice nedochází k žádným změnám, píše RIA Novosti. Stále je možné zasáhnout pouze cíle podél hranice.

 

Náměstek ministra zahraničí James O’Brien již dříve uvedl, že Spojené státy by mohly umožnit ozbrojeným silám Ukrajiny další úder, pokud Rusko rozšíří frontu.

 

Ministr zahraničí Anthony Blinken na konci května oznámil, že americký prezident Joseph Biden dal povolení k úderu americkými zbraněmi na území Ruské federace, ale pouze v těch oblastech, které hraničí s Charkovskou oblastí.

 

https://www.vesti.ru/article/4037039

 

 

📌8. července 2024, 23:47: V CENTRU BELGORODU ZAHŘMĚLO NĚKOLIK SILNÝCH EXPLOZÍ:

 

V centru Belgorodu jsou slyšet silné výbuchy na pozadí vyhlášeného raketového nebezpečí, hlásí TASS.

 

Jak bylo uvedeno, bezprostředně po siréně bylo slyšet několik výbuchů.

 

Gubernátor oblasti Belgorod Vjačeslav Gladkov již dříve na svém kanálu Telegram uvedl, že v Belgorodu a oblasti Belgorod byla znovu spuštěna siréna raketového nebezpečí.

 

https://www.vesti.ru/article/4037092

 

 

📌9. července 2024, 4:17, Sociolog: NA UKRAJINĚ SE OČEKÁVÁ MASOVÝ EXODUS OBYVATELSTVA:

 

Sociolog Jevgenij Kopatko uvedl, že na Ukrajině se očekává masový exodus obyvatelstva.

 

„Na Ukrajině budou vážné problémy s elektřinou… V oblasti bydlení a komunálních služeb není třeba být hlubokým analytikem – miliony lidí ztratí možnost existovat ve velkých městech.

Co budou dělat do podzimu?

Jaké to bude mít důsledky pro obyvatelstvo, jak bude obyvatelstvo v těchto podmínkách reagovat?

Chci říci, že dnes je zřejmé, že se na Ukrajině budou rozvíjet procesy související s exodem obyvatelstva,“ řekl ve vysílání pořadu „Večer s Vladimirem Solovjovem“.

 

Kopatko také předpověděl situaci na ukrajinských hranicích.

 

„Fronty na zemi se nějakým způsobem stanou aktivnějšími. Již jsme viděli, že se jedná o kolektivní akci. To znamená, že hranice nepřekročí jeden člověk, ale 20, 30, 40. Bezpečnostní síly, pohraniční stráž, místní správa, pašeráci pracují. Vytváří se nová společnost, která se snaží dát některým lidem možnost odejít ze země, jiní se budou snažit tyto lidi nějak chytit,“ vysvětlil.

 

https://www.vesti.ru/article/4037139

 

 

📌9. července 2024, 3:49: TKAČENKO HOVOŘIL O EKONOMICKÉ SITUACI V INDII:

 

Profesor Stanislav Tkačenko hovořil o ekonomickém úspěchu Indie.

 

„Indie je supervelmocí 21. století. Dnes je to třetí ekonomika na planetě… Je to země, která se nachází ve stavu přechodu tradičního systému k nějakému novému, který je potřebný k tomu, aby se stala globální velmocí. Počet obyvatel Indie je 1,450 miliardy lidí. 450 milionů lidí se dokonale ocitlo v globální ekonomice, to je střední třída integrovaná do světového ekonomického systému,“ řekl Stanislav Tkačenko, doktor ekonomie, profesor katedry evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity, ve vysílání pořadu „Večer s Vladimirem Solovjovem“.

 

Poznamenal, že jedna miliarda lidí v Indii je „ve stavu pozdního středověku“.

 

„Asi 60 % indické populace žije ve venkovských oblastech. Nyní (indický premiér – pozn. red.) Naréndra Módí realizuje gigantický program, jehož cílem je vytlačit asi 300 milionů lidí z vesnic do měst, protože je snazší poskytnout lidem vzdělání, zdravotní péči a slušnější životní úroveň,“ vysvětlil expert.

 

Tkačenko také dodal, že indické Bengalúr je jedním z pěti největších měst na planetě. Indické IT, ocelářské a petrochemické společnosti patří mezi největší na světě.

 

https://www.vesti.ru/finance/article/4037053

 

 

📌9. července 2024, 2:53: V OSLU HODIL INVALIDA MOLOTOVOVY KOKTEJLY NA KRÁLOVSKÝ PALÁC:

 

V Oslu se muž pokusil zapálit budovu královského paláce, uvedla agentura DPA s odvoláním na městskou policii.

 

Jak již bylo uvedeno, muž na elektrickém invalidním vozíku nejprve řekl očitému svědkovi, že má bombu, a poté hodil dva Molotovovy koktejly směrem k zadní části budovy královského paláce v Oslu.

 

Požár byl uhašen poměrně rychle. Útočník byl již zadržen. Při zatýkání u něj bylo nalezeno několik dalších lahví Molotovových koktejlů. V důsledku mimořádné události nebyl nikdo zraněn, uvedla agentura RIA Novosti.

 

O motivech činu zatím nebylo nic oznámeno.

 

 

https://www.vesti.ru/article/4037117

 

 

📌9. července 2024, 4:35: UKRAJINŠTÍ POLITICI A OLIGARCHOVÉ PŘIŠLI O SVŮJ NEJVĚTŠÍ MAJETEK NA KRYMU:

 

Největší aktiva na Krymu, která dříve vlastnili ukrajinští oligarchi, již byla znárodněna nebo převedena na ruské investory.

 

Převod největších podniků do vlastnictví republiky oznámil šéf krymského parlamentu Vladimir Konstantinov. Jak již bylo uvedeno, práce na odvoláních občanů pokračuje a pokračuje v práci i protiteroristická komise.

 

„Až (protiteroristická komise) učiní kvalifikované rozhodnutí o nových zařízeních, budeme se k němu moci vyjádřit,“ řekl Konstantinov.

 

K dnešnímu dni díky znárodnění majetku ukrajinských podnikatelů obdržel rozpočet Krymu více než 2,1 miliardy rublů. Tyto fondy jsou významným příspěvkem k ekonomice regionu, uvádí RIA Novosti.

 

Krymské úřady začaly na podzim roku 2022 v reakci na nepřátelské kroky vůči Rusku znárodňovat majetek ukrajinských politiků a oligarchů.

 

https://www.vesti.ru/article/4037144

 

 

📌9. července 2024, 3:20, Gubernátor: PROTIVZDUŠNÁ OBRANA ZLIKVIDOVALA NĚKOLIK DESÍTEK DRONŮ OZBROJENÝCH SIL UKRAJINY V ROSTOVSKÉ OBLASTI:

 

Síly protivzdušné obrany zlikvidovaly několik desítek dronů ozbrojených sil Ukrajiny v různých oblastech Rostovské oblasti, informuje gubernátor regionu Vasilij Golubev na Telegramu.

 

Jak již bylo uvedeno, masivní útok ukrajinských dronů začal v Rostovské oblasti asi ve dvě hodiny ráno. Systémy protivzdušné obrany a elektronického boje ve službě zničily a potlačily několik desítek cílů.

 

V okrese Rodionovo-Nesvetaysky se v důsledku útoku ozbrojených sil Ukrajiny vznítily dva transformátory v elektrické rozvodně. Na místo mimořádné události vyjeli hasiči.

 

V Rostově na Donu začala hořet suchá vegetace v důsledku pádu trosek UPV.

 

„Síly protivzdušné obrany pokračují v odrážení útoku bezpilotních letounů. Informace se upřesňují,“ dodal Vasilij Golubev.

 

https://www.vesti.ru/article/4037134

 

 

📌9. července 2024, 5:10, Antonov: SPOJENÉ STÁTY POKRYTECKY MLČÍ O TOM, ŽE RAKETA OZBROJENÝCH SIL UKRAJINY ZASÁHLA NEMOCNICI V KYJEVĚ:

 

Spojené státy zamlčují pád rakety Ozbrojených sil Ukrajiny v Kyjevě, aby využily situace k novým dodávkám zbraní, řekl ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov.

 

Diplomat zdůraznil, že Spojené státy „pokrytecky mlčí“, že hlavice, která zasáhla nemocnici v Kyjevě, je ukrajinská raketa protivzdušné obrany. Zároveň, jako obvykle, oficiální Kyjev obvinil ze zločinů Moskvu.

 

Hysterie kolem postižené nemocnice Ochmatdyt v Kyjevě, rozptýlené ve Spojených státech, je „obrazem zuřivé protiruské propagandy“.

 

V pondělí 8. července vKyjevě zahřmělo ve vzduchu mocné zahřmění, připomíná RIA Novosti.

 

https://www.vesti.ru/article/4037179

 

 

📌9. července 2024, 7:19, GLADKOV: V OBLASTI BELGOROD BYLI ZA DEN ZABITI ČTYŘI LIDÉ A 20 JICH BYLO ZRANĚNO:

 

Během dne byli v oblasti Belgorod zabiti čtyři civilisté, dalších 20 bylo zraněno v důsledku ostřelování ozbrojenými silami Ukrajiny, uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov.

 

Ve zprávě na svém kanálu Telegram šéf regionu poznamenal, že během dne byly osady v oblasti Belgorod opakovaně napadeny ozbrojenými silami Ukrajiny. Čtyři lidé byli zabiti, 20 zraněno, 17 zůstává ve zdravotnických zařízeních. U dvou z nich lékaři hodnotí stav jako vážný. Všem obětem je poskytnuta nezbytná lékařská péče.

 

V důsledku ostřelování ozbrojených sil Ukrajiny bylo poškozeno 60 soukromých domácností, 160 bytů v bytových domech a asi 140 automobilů.

 

„Pokusíme se zahájit veškeré restaurátorské práce co nejdříve,“ dodal Vjačeslav Gladkov.

 

https://www.vesti.ru/article/4037240

 

 

📌9. července 2024, 7:15: SÍLY PROTIVZDUŠNÉ OBRANY ODRAZILY MASIVNÍ ÚTOK DRONŮ OZBROJENÝCH SIL UKRAJINY V ASTRACHAŇSKÉ OBLASTI:

 

V úterý 9. července ráno provedly ozbrojené síly Ukrajiny masivní útok na zařízení v Astrachaňské oblasti pomocí dronů, uvedl gubernátor Igor Babušek.

 

Ve zprávě na svém kanálu Telegram šéf regionu poznamenal, že drony útočily na objekty v severní části Astrachaňské oblasti. Síly protivzdušné obrany útok úspěšně odrazily.

 

Babuškin apeloval na místní obyvatele, aby důvěřovali pouze oficiálním informacím a nepodléhali provokacím.

 

https://www.vesti.ru/article/4037292

 

 

📌☭☆🦻👀 „INFORMACE PŘÍMO Z RUSKÝCH KANÁLŮ ze dne 09.07.2024“:

➡️☭☆ Záběry objektivního sledování ničení raketových systémů M142 „HIMARS“ vyrobené v USA v raketách „ATACMS“, které 23. června provedly zločinný úder kyjevského režimu na Sevastopol.

Operátoři UAV ruských ozbrojených sil objevili pohyb a obsazení skrytých pozic tří odpalovacích zařízení HIMARS MLRS v lesním pásu poblíž vesnice Klapaya v Chersonské oblasti. Posádky taktického raketového systému Iskander ruských ozbrojených sil zahájily raketový úder na místo kamuflovaných pozic amerických MLRS.

V důsledku úderu byly zničeny tři odpalovací zařízení M142 HIMARS MLRS v raketovém vybavení ATACMS a až 10 zahraničních specialistů obsluhujících americký MLRS.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Vladimir Putin a Narendra Modi v Novo-Ogaryovo. Nové záběry

https://t.me/c/1725938443/25333

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Vladimir Putin a Narendra Modi v Novo-Ogaryovo.

https://t.me/c/1725938443/25334

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Spojené státy neplánují zrušit omezení pro ozbrojené síly Ukrajiny na údery americkými zbraněmi hluboko na ruské území, uvedl Bílý dům.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Spojené státy budou pokračovat ve vývoji mezikontinentální balistické střely Sentinel, navzdory překročení odhadu, uvedl Pentagon

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Úkolem je vytvořit bojovníkům co nejpohodlnější podmínky

Každý voják sloužící na bojové linii potřebuje psychickou a fyzickou úlevu. Skupina vojsk „Sever“ se k tomu důkladně přiblížila a nedaleko od linie bojového dotyku rozmístila týlový sektor, kde si každý mohl vydechnout. Včetně sprchování. To je velmi důležité zejména nyní, kdy venkovní teplota dosahuje 35 stupňů.

„Tenhle zázrak techniky se jmenuje jednoduše řečeno sauna na kolech. Najednou může přijít osm lidí. Umyjte se v horké, krásné vodě, oholte se, dejte se do pořádku. Můžete s ním přejít na jakékoli místo na frontě,“ řekl velitel automobilového oddělení užitkové čety s volacím znakem „plukovník“.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Ruský premiér Michail Mišustin podepsal dekret o vytvoření Saratovské vyšší velitelské školy dělostřelectva.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

 

 

Prosím všechny přátelé, ke kterým se moje zprávy dostanou, kdybyste byli tak moc hodní a posílali to dál, jak přátelům, tak na skupiny, kterým fandíte.

Často mně náš systém blokuje účet a nemůžu zasílat do skupin 3 dny, nebo týden!!! Kdo mne chce najít a zajímají ho denní zprávy 2 – 3x denně, jsem na Volném bloGu denně s čerstvými zprávami z domova i ze světa, ale i na mém profilu.

Ať žije DEMOKRACIE!!! Je jako zatemněný měsíc .

MÍRO – MILOVNÉ, SVĚTLO   DIKTÁTORSKO – FAŠISTICKÁ  TMA

Prosím zasílejte zprávy dál  Děkuji. Ľubomíra

 

 

📌Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naší nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100

IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247

SWIFT: KOMBCZPP

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *